Broušení nožů brusným kamenem

Zvolení úhlu broušení

Předpokládáme klasické ostří „V“. Při broušení nožů je třeba si napřed rozvrhnout jaký nůž, z jakého materiálu a za jakým účelem bude nůž sloužit. Čím více bude nůž namáhaný, tím vyšší úhel je třeba zvolit (až do 30°). Bližší informace o úhlech broušení naleznete na Úhly při broušení nožů. Samozřejmě je nutné brát v úvahu i současný úhel nabroušení. Dalším faktorem je způsob řezání konkrétního člověka, který s nožem bude pracovat.

Výběr brusného kamene

Pokud ještě po ruce nemáme vlstní brousek, ale uvažujeme o koupi je vhodné zvolit syntetický brusný kámen z karbidu křemíku. Z jedné strany by měl být hrubší (zrnitost kolem 150) a z druhé strany jemnější (zrnitost 300+). Protože broušení je minimálně dvoufázové, volíme i tento „dvoufázový“ brusný kámen.

Vytváření ostří

Chceme-li dosáhnout klasického klínového ostří, je třeba střídavě brousit nůž z obou stran. Protože budeme používat syntetický brusný kámen, nebude nutné tento kámen máčet ve vodě ani oleji (ikdyž je to vhodné již jen kvůli tvořícímu se „prachu“ a pilinám). Pevně držíme brousek hrubší stranou nahoru. Nožem pak přejíždíme pod vybraným úhlem tak, jako bychom chtěli kousek brousku ukrojit. Plynulým pohybem a celým ostřím. Z jedné i s druhé strany vždy 5x. Důeležité je, aby to byl stejný počet z obou stran.

Vyhlazení ostří

Po předchozím kroku nám vzniklo na noži hrubé ostří. Hrubé právě proto, že jsme použili vysokou zrnitost na brousku. Tato hrubost nám elhčila práci při vytváření ostří. Bohužel nám také ulehčila od materiálu na noži. Nyní musíme ostří zjemnit. Toho dosáhneme druhou fází a to tak, že budeme brousit úplně stejně, ale na jemné straně brusného kamene. Výsledkem našeho snažení je ostrí nůž opatřený mikroskopickými zoubky, ale také jehlou. To znamená, že bude velmi dobře řezat, ale ostří se velmi rychle ztupí.

Odstranění jehly – dokončení

Posledním krokem je tedy odstranění jehly. Té se zbavíme zvýšením úhlu při broušení na jemné straně brousku. Zde stačí několikrát přejet pod nižším tlakem. A ostří je hotovo. Variabilně je možné přidat další stupeň, a to vyhlazení ostří. Již hotové ostří vyhladíme buď na kameni se zrnitostí vyšší než 1000 nebo na koženém řemenu. V obou případech taháme po ostří (tedy „nekrájíme“, ale hladíme).

Ostří není tupé

V případě, že ostří nože není v tak špatném stavu, aby bylo třeba vytvářet nové ostří, stačí použít jemnou stranu brusného kamene.