Ostřič nožů

Ostřič nožů slouží k ostření nožů pro různé účely. Nejčastější použití ostřiče je v domácí kuchyni. Za pomoci tohoto nástroje není třeba znát pokročilé techniky ostření, protože většina ostřičů je konstruována tak, aby vedla optimální stopu ostří (respektive vhodný úhel ostří). Ostřič nožů můžeme rozdělit na několik základních skupin. Manuální ostřič nožů (resp. ruční ostřič) nebo elektrický ostřič nožů.

Ruční ostřič nožů

Mezi ruční ostřiče patří jakýkoli nástroj na broušení (ostření) nožů, který není napájen z elektrické sítě, neobsahuje tedy motorové části a nože se tímto ostřičem pouze protahují. Může být na principu různě zkřížených brusných tyčinek, brusných koleček nebo brusných kamenů. Tyto brusné plochy jsou poskládány v ostřiči tak, aby usnadnily udržení úhlů ostří nože. Mezi výhody ručních ostřičů nožů patří především vyšší skladnost ostřiče, není zde nutnost elektrické energie (je možné jej převážet například na chaty nebo do terénu a mít nože stále ostré). Mezi další výhody ručních ostřičů také patří nižší riziko poškození ostřiče (neobsahuje tolik částí). Mezi nevýhody patří oproti elektrickým ostřičům zejména delší doba ostření jednotlivých nožů.
Více o ručních ostřičích nožů: Ruční ostřič nožů

Elektrický ostřič nožů

Elektrickým ostřičem nožů můžeme označit jakýkoli ostřič nožů, který má brusné části pohyblivé (motorově poháněné). Ostření nožů je tak mnohem rychlejší než u klasického mechanického (ručního ostřiče) což je výhoda elektrického ostřiče nožů. Tato výhoda je však také nevýhodou, protože téměř ve všech případech elektrického ostřiče nožů jej není možné efektivně používat bez elektrické energie. Motor, který pohání brusné části je také těžší (vyžaduje určitý výkon) a tím se stává elektrický ostřič nožů ne příliš vhodný pro přenášení a úplně nevhodný do terénu.
Další informace o elektrickém ostřiči nožů: Elektrický ostřič nožů

Další členění a druhy ostřiče nožů

Mezi další druhy brousků, ostřičů a brusek na nože můžeme přidat brusné kameny různých typů a zrnitosti, elektrické brusky na nože (jedno nebo dvoukotoučové) kdy jsou vhodné pomaloběžné s chlazením. Brousky a ostřiče pro domácí použití nebo profesionální ostřiče s velkou odolností nebo variacemi.