Brousky na nůžky

Nůžky můžeme brousit za pomoci různých nástrojů a brousků. Na trhu jsou dnes speciální brusky. Tyto brusky jsou jsou jak elektrické, tak manuální (mechanické). Všichni hlavní výrobci tvrdí, že právě jejich řešení je to pravé, patentové a dokonalé. Když se však podíváme na to, jakým způsobem se ideálně nůžky brousí, musíme dojít k závěru, že ne všechny řešení jsou právě pro naše nůžky vhodné. V článku Domácí broušení nůžek jsme nastínili, že nůky můžeme rozdělit dle použití. Je jasné, že nůžky na plech se brousí pod jiným úhlem než univerzální (kancelářské) nůžky. Potřebujeme tedy různé brusiče.

Manuální brusiče nůžek

Tyto brusiče můžeme v podstatě rozdělit do dvou kategorií. Brusiče, které obsahují vodící drážku ze shora a přejíždíte nůžkami tahem stejně jako s nožem a brusiče, kde nůžky zasouváte do předem tvarované štěrbiny. V obou případech je však úhel již přednastaven. Z tohoto důvodu u těchto brousků vznikají i varianty, kdy jsou k dispozici drážky dvě nebo dvě štěrbiny. Některé brusiče mají navíc i drážku či štěrbinu, která obsahuje jiný druh brusného kamene nebo kotouče, který slouží k dohlazení ostří nůžek. Při zakoupení brusiče je vhodné přijít se svými nůžkami a zkusit, zda rameno nůžek není příliš velké nebo broušené pod úplně jiným úhlem. Vlastní broušení pak probíhá tak, že stejně jako s nožem, brousíme plynulými tahy dokud nedosáhneme dostatečného ostří. Tento proces může u velmi tupých nůžek trvat i 15-20 minut.

Elektrické brusiče nůžek

Tyto brusiče na nůžky mají prakticky shodné parametry s brusiči manuálními. To znamená, že ve většině případů mají nastavené úhly, mnohdy obsahují i další dohlazovací štěrbiny. V jednom se však zásadně liší. Tím je rychlost broušení a námaha vynaložená na broušení nůžek. U elektrických brusek na nůžky se pohybujeme v řádech desítek vteřin až jednotek minut při broušení. To vše je bez námahy. Mezi elektrické brusky můžeme také zařadit různé nástavce na vrtačky s tvarovanými kotouči, kloboučky apod. Zde je však dobré si dávat pozor na úhel broušení. Výhodou je, že tento úhel si tvoříme sami, avšak vyžaduje to již nějakou praxi.

Brusné kameny

Nůžky můžeme nabrousit i pěkně klasicky za pomoci brusných kamenů, které používáme na nože. Zde, stejně jako v případě broušení nožů si musíme dát pozor na úhly broušení. To již vyžaduje určitou praxi. V tomto případě použijeme (v závislosti na stupni otupení ostří) nižší zrnitost pro vytvoření (nebo chcete-li dokreslení) ostří. Po té použijeme jemnější zrnitost brousku pro úpravu ostří. Zde opět záleží na typu a účelu nůžek. Jsou i doporučení pro vyhlazení ostří (případně narovnání ostří) stříhání do hrdla sklenice apod.

Doporučení při výběru brusiče na nůžky

  • Jsou u brusky na nůžky nastaveny správné úhly na náš typ nůžek, případně dají se nastavit?
    Zkontrolujte si úhly u vašich nůžek a podívejte se na specifikaci brusiče.
  • Vejdou se nůžky do štěrbiny nebo žlábku určeného pro nůžky?
    Vezměte si s sebou nůžky do obchodu a zkuste je.
  • Má bruska na nůžky další možnosti vyhlazení ostří?
    Není to nutné, ale pokud chcete delší životnost nůžek, doporučujeme.