Diamantové brousky

Diamantové brousky na nože jsou aplikovány jako brusné kameny, mechanické brousky nebo v elektrickém provedení. Jedná se o brusný materiál s příměsí nebo povrchovou úpravou která obsahuje většinou syntetické diamanty. Ty jsou na brousek aplikovány vhodným pojivem pro vysokou konzistenci a výdrž brousku.

Diamantový brousek na nože společnosti DMT

Aplikace diamantových brousků

Využití nalezneme všude tam, kde je potřeba rychle a účinně brousit nebo řezat materiál. To přináší výhody i nevýhody. Diamantové brousky velmi účinně a s vysokou mírou odolnosti obrušují materiál. Mezi nejčastější použití patří:

Diamantové brousky na nože

Vyznačují se vysokou účinností a jsou vhodné zejména na nože z velmi tvrdé nožířské oceli. To znamená outdoorové nože, lovecké nebo vojenské nože či kvalitní kuchařské nože. Jsou také aplikovatelné na keramické nože. Jsou ve formě brusných kamenů, kdy je diamantový prach nebo diamantové hroty „naneseny“ na povrch kamene, který je nejčastěji v provedení keramickém, kovovém nebo syntetickém provedené kamenů. Ve stejném provedení jsou pak aplikovány na mechanické nebo elektrické brousky na nože.

Pokud uvažujte o výběru vhodného brousku a zda se vám vyplatí koupit diamantový brousek, zvažte, co přesně s ním budete brousit. Pokud se jedná o keramické nože, nemáte moc na výběr, protože potřebujete zvolit velmi tvrdý brousek, který je fyzikálně tvrdší než keramika, jinak by došlo k neúčinnému leštění nože a nikoli broušení. Pokud však používáte měkké (většinou levnější) nože, pak by diamantový brousek s vysokou abrazivitou ubíral příliš mnoho materiálu na noži.

Diamantové ocílky

Vzhledem k tomu, že ocílka slouží k obtahování (honování) ostří nože, je její tvrdost a výdrž velmi důležitá. Z toho důvodu se vyrábějí některé ocílky, které jsou pokryty jemným diamantovým prachem. Zajistí se tak výdrž i tvrdost.

Dimantová ocílka DMT

Kdy použít ocílku (bez ohledu na to, zda je ocílka opatřená diamanty či nikoli) naleznete v článku Ocílka, který se přímo zabývá honováním nožů za pomoci ocílky.

Diamantové kotouče a pásy

V oblasti, kdy potřebujete rychle a účinně brousit nebo řezat a zároveň zachovat výdrž brusných kotoučů (například u úhlové brusky), pak jsou kotouče opatřeny diamantovými částicemi správnou volbou. V průmyslovém odvětví zase stroje pro úpravu materiálů potřebují co nejdelší výdrž. Jedná se o spotřební materiál a tedy náklady.

Další provedení a využití

Plátkové brousky: Jsou to tenké plátky nebo kotouče s povrchovou vrstvou diamantu. Používají se pro jemné broušení a leštění přesných povrchů.

Segmentové brousky: Jsou to kotouče s diamantovými segmenty umístěnými po obvodu. Tyto segmenty mají různé tvary, jako jsou trojúhelníky, čtverce nebo písmeno „T“. Používají se pro hrubé broušení a rychlé odstraňování materiálu.

Brusné tyčinky: Jsou to malé tyčinky nebo hroty s diamantovým povrchem. Používají se pro přesné a jemné broušení malých ploch nebo úzkých štěrbin, například při opravách nebo dokončovacích pracích.

Použité diamanty na brouscích

Často řešíte otázku diamantů na brouscích. Slýcháváme „Vážně, diamanty? No tak to by stálo trošku více peněz,“. Ano, brusné kameny a další brusný materiál je skutečně opatřen diamanty. Nicméně diamanty syntetickými. Syntetické diamanty jsou diamanty vytvořené uměle v laboratorních podmínkách namísto jejich přirozeného vzniku v zemské kůře.

Je však třeba poznamenat, že existují také brousky, které obsahují přírodní diamanty. Přírodní diamanty jsou vzácné a dražší než umělé diamanty, a proto se používají především v případech, kdy je vyžadována velmi vysoká kvalita broušení nebo pro speciální aplikace.

Výroba syntetických diamantů se provádí různými technologiemi, z nichž nejznámější jsou:

Metoda vysokého tlaku a vysoké teploty (HPHT): Tato metoda se zakládá na aplikaci extrémního tlaku a teploty na přirozený zdroj uhlíku (například grafitu) v přítomnosti katalyzátorů. V těchto podmínkách dochází k reorganizaci atomů uhlíku a vytvoření diamantové krystalové struktury.

Chemická depozice z plynné fáze (CVD): U této metody se vytváří syntetický diamant v plynné fázi. Výchozím materiálem je plyn obsahující uhlík, který je zaveden do vakuové komory spolu s příslušnými plynnými prekurzory. V reakční komoře je vytvořena plazma, která rozkládá plyny a ukládá atomy uhlíku na substrát. Tím postupně roste diamantová vrstva.

Obě varianty výroby produkují diamanty, které se pak aplikují díky tvrdosti, právě na brusné segmenty.

Tvrdost diamantového brousku

Diamanty jsou nejtvrdší známý přírodní materiál. Mají měřitelnou tvrdost na Mohsově stupnici tvrdosti, která se používá k porovnání tvrdosti různých minerálů. Na Mohsově stupnici diamant dosahuje nejvyššího stupně tvrdosti 10.

Pro příklad běžné označení tvrdosti materiálů:

 • Talk – měkký
 • Gypsum – měkký
 • Calcite – měkký
 • Fluorite – měkký
 • Apatite – měkký až středně tvrdý
 • Feldspar – středně tvrdý
 • Quartz – středně tvrdý
 • Topaz – tvrdý
 • Corundum – velmi tvrdý
 • Diamond – nejtvrdší
 • kámen z arkózy (horniny) – 6-6.5  
 • Brusný kámen z křemenného skla – 6-7
 • Korundový brusný kámen (obsahující korund, forma oxidu hlinitého) – 9
 • Brusný kámen z nitridu bóru – 9
 • kámen z uhlíkatého křemíku – 9-9.5
 • kámen z boronitridu křemíku – 9.5
 • Brusný kámen z diamantu – 10

Diamantové brousky a jejich pojivo

Pojivo je materiál, který slouží k držení abrazivního materiálu pohromadě a vytváří kompaktní strukturu brusného kamene. Může být organického (například pryskyřice) nebo anorganického původu (například keramika nebo sklo). Jeho úlohou je poskytnout pevnost a stabilitu brusnému kameni.

Příklady nejčastějšího pojiva:

 • Kovové pojivo

používá se často v hrubších diamantových brouscích. Obvykle se jedná o slitinu s vysokou pevností, jako je například nikl nebo kobalt. Kovové pojivo se obvykle váže na diamantová zrna pomocí tepelného procesu nebo zvláštních chemických reakcí.

 • Keramické pojivo

Obvykle se používá v jemných diamantových brouscích. Může být vyrobeno z různých keramických materiálů, jako je například keramika na bázi hliníku (Al2O3). Keramické pojivo může být vázáno na diamantová zrna pomocí vytvrzování nebo sinterování.

 • Smaltované pojivo

se skládá z pryskyřice nebo polymeru smíchaného s malými diamantovými částicemi. Toto pojivo se často používá v jemných diamantových brouscích pro leštění a fešálování povrchů.

 • Kobaltem vázané pojivo

v některých případech se používá pojivo, které se skládá z práškového kobaltu smíchaného s diamantovými zrny. Toto pojivo poskytuje silné spojení mezi diamantovými zrny a je odolné vůči teplotě, což je vhodné pro broušení vysokoteplotních materiálů.

 • Keramicko-kovové pojivo

toto pojivo kombinuje výhody keramického a kovového pojiva. Používá se například v diamantových brouscích pro broušení tvrdých a křehkých materiálů, jako je sklo a keramika.

 • Epoxidové pojivo

se používá při výrobě diamantových brousků pro broušení měkkých materiálů. Epoxidová pryskyřice slouží jako vazivo pro diamantová zrna a poskytuje stabilní spojení.

Elektrické diamantové brousky na nože

V případě, že se nechcete broušením nožů dlouho nebo odborně zabývat, ale jde vám o výdrž kotoučů a zároveň řešíte čím brousit tvrdé nože, pak je volba elektrických brusek na nože, jejíchž kotouče jsou opatřeny diamantovým segmentem vaší volbou. Výhod v tomto případě je zřejmá. Rychlost a efektivita. Nevýhodou je, že rychle se otáčející kotouče, mnohdy s nízkou zrnitostí (tedy hrubším segmentem) velmi rychle zbrousí vaše nože. Zejména, pokud použijete nože z měkčí oceli.

Elektrický diamantový brousek ChefsChoice

Více informací jaké výhody a nevýhody a jaké existují druhy, naleznete v článku elektrické brusky na nože.

Mechanické diamantové brousky na nože

U mechanických brousků na nože, jejichž brusné segmenty jsou opatřeny diamanty se bez ohledu na variantu brousku, vyznačují vysokou mírou odolnosti spotřebního materiálu. Dobře se na něm brousí keramické nože bez znalosti způsobu broušení a v případě i měkčích nožů, máte broušení více pod kontrolou než u elektrických brousků na nože s diamanty. Nicméně se jedná o cvik a znalost brousku. Takže toto není pravidlo.

Kdy je vhodné a nevhodné použít diamantové brousky

Velmi záleží na konkrétní situaci. V tomto ohledu doporučujeme se obrátit na odborníky v oblasti broušení nebo dobré prodejce, kteří vědí co nabízí a pro koho. Pokud vám bude tento odborník chtít skutečně poradit, určitě se bude ptát na pár základních věcí, které byste si měli připravit:

 1. Jaké máte nože (pouze kuchyňské a s jako tvrdostí? Mnohdy bude stačit i cena a značka)
 2. Jak často je používáte a k čemu?
 3. Používáte ocílku?
 4. Jakým způsobem nyní nože brousíte?

Ale obecně lze říct, že:

 • Pokud používáte tvrdé nože, potřebujete brousek, který má vysokou výdrž, tedy i tvrdost. Zde jsou diamantové brousky vhodné (dále pak záleží na abrazivitě, tedy míře zrnitosti segmentu. Značí se hodnotou GRIT a čím nižší má hodnotu, tím rychleji a více materiálu ubere)
 • Jestliže máte měkké a levné nože, které často měníte, prostě je to pro vás spotřební materiál a potřebujete rychle brousit bez ohledu na výdrž nože, pak ve spojení s hrubým základem brousku, je také můžete použít (jen se připravte na rychlé opotřebení nože).
 • Používáte-li keramické nože (vyznačují se vysokou tvrdostí), pak je to jediný efektivní způsob jak je nabrousit aniž byste si ničili brousek.