Agari

Agari je tradiční zelený čaj, který se v Japonsku podává po jídle, zejména po sushi. Tento čaj je známý pro svou schopnost pomáhat trávení a poskytovat osvěžující zakončení gastronomického zážitku. Agari je obvykle podáván v malých šálcích a je bezplatný v mnoha sushi restauracích, což je gesto pohostinnosti. Jeho mírně hořká chuť a teplá podávací teplota napomáhají k neutralizaci tuků a olejů, které se mohou v jídle nacházet, a zároveň poskytují jemné očištění palety. Tento čaj není jen nápojem, ale součástí japonské kulinářské tradice, která zdůrazňuje úctu k jídlu a jeho harmonické zakončení.

Význam slova Agari

Agari je japonský termín, který se používá v souvislosti s čajovým obřadem a označuje závěrečnou část tohoto obřadu, kdy se popíjí čaj. V širším kontextu může agari také znamenat dokončení nebo završení nějakého procesu či aktivity.

Překlad a historie slova Agari

Doslovný překlad slova agari z japonštiny je „vzestup“ nebo „stoupání“. V kontextu čajového obřadu se tento výraz začal používat proto, že při závěrečné fázi obřadu se čaj popíjí ze zvednutých misek, což symbolizuje vzestup a vyvrcholení celého procesu.

Historie používání slova agari v souvislosti s čajovým obřadem sahá až do období Muromači (1336-1573), kdy se začaly formovat základní principy a estetika čajového obřadu. V této době se také ustálila terminologie spojená s jednotlivými femi obřadu, včetně závěrečné části zvané agari.

Využití slova Agari

Primárně se slovo agari používá v kontextu japonského čajového obřadu, kde označuje závěrečnou část, při které se popíjí čaj. Tato fáze má v obřadu důležitou úlohu, protože představuje vyvrcholení celého procesu a poskytuje účastníkům možnost vychutnat si čaj a zároveň kontemplovat nad průběhem obřadu.

Mimo čajový obřad se výraz agari může používat i v jiných situacích, kdy chceme vyjádřit dokončení nebo završení nějakého procesu. Například v japonských bojových uměních se může hovořit o agari ve smyslu dosažení určitého stupně mistrovství nebo překonání náročné zkoušky.

Kanji (Kanži) slova Agari

Slovo agari se v japonštině zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 上がり. První znak 上 (čtený jako „a“ nebo „ue“) znamená „nahoře“, „nad“ nebo „vzestup“. Druhý znak がり (čtený jako „gari“) vyjadřuje dokončení nebo završení nějakého procesu.

Kombinace těchto dvou znaků vytváří výsledný význam slovaari – vzestup a dokončení, což dobře vystihuje podstatu závěrečné fáze čajového obřadu.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která mají podobný význam jako agari nebo se používají v souvislosti s čajovým obřadem:

  1. Otemae (お点前) – označuje celý přípravy a servírování čaje během čajového obřadu.
  2. Chakai (茶会) – znamená „čajové setkání“ a odkazuje na formální společenskou událost, při které se provádí čajový obřad.
  3. Chadō (茶道) – doslova „cesta čaje“, je japonský výraz pro umění čajového obřadu a všechny aspekty s ním spojené.

4 Matcha (抹茶) – je jemně mletý zelený čajový prášek který se používá při čajovém obadu.

  1. Kansei (完成) – obecný japonský termín pro „dokončení“ nebo „završení“, který se může použít v podobném kontextu jako agari.

Znalost a správnéání těchto termínů je důležité pro pochopení a ocenění japonského čajového obřadu a jeho jednotlivých aspektů, včetně závěrečné fáze zvané agari.

« Zpět na slovník pojmů