Igarishi

Igarashi je příjmení několika významných japonských výrobců nožů a značka, která je spojována s vysokou kvalitou a mistrovskou řemeslnou zručností. Rodina Igarashi má dlouhou historii ve výrobě nožů, která sahá několik generací do minulosti. Jejich nože jsou vyráběny tradičními technikami, které se předávají z otce na syna, a jsou známé svou precizností, ostrostí a trvanlivostí. Igarashi nože jsou často vyráběny z vysoce kvalitních japonských ocelí, jako je Aogami (Blue Steel) nebo Shirogami (White Steel), a jsou ručně kovány a broušeny, aby se dosáhlo optimálních řezných vlastností. Nože Igarashi jsou ceněny pro svou funkčnost, elegantní design a schopnost uspokojit potřeby náročných kuchařů a nadšenců do vaření.

Význam slova Igarishi

Igarishi je japonské příjmení, které se skládá ze dvou částí – „Igari“ a „Shi“. „Igari“ znamená „lovec“ nebo „lov“, zatímco „Shi“ je běžná přípona japonských příjmení, která znamená „pan“ nebo „paní“. Dohromady tedy příjmení Igarishi lze volně přeložit jako „pan/paní Lovec“ nebo „lovecká rodina“.

Překlad a historie slova Igarishi

Jak již bylo zmíněno, Igarishi je japonské příjmení. Jeho přesný původ není zcela jasný, ale předpokládá se, že vzniklo v období feudálního Japonska, kdy byla příjmení často odvozována od povolání nebo společenského postavení rodiny. V případě Igarishi to naznačuje, že předkové nositelů tohoto příjmení mohli být lovci nebo se věnovali činnostem spojeným s lovem.

Využití slova Igarishi

Igarishi se používá výhradně jako příjmení. V Japonsku je poměrně vzácné a není tak rozšířené jako některá jiná příjmení. Mimo Japonsko se s ním lze setkat především u osob japonského původu nebo u jejich potomků žijících v zahraničí.

Kanji (Kanži) slova Igarishi

Příjmení Igarishi se v japonštině zapisuje pomocí dvou kanži znaků:

猪 (Igari) – tento znak znamená „divočák“ nebo „kanec“ a symbolizuje lov nebo lovce 師 (Shi) – tento znak znamená „mistr“, „učitel“ nebo „expert“ a často se používá jako přípona japonských příjmení

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik příjmení, která mají podobný význam nebo původ jako Igarishi:

Karyudo (猟人) – doslova znamená „lovec“ a je odvozeno od stejného kanži znaku jako první část příjmení Igarishi Ryoshi (漁師) – znamená „rybář“ a odkazuje na podobné povolání spojené s lovem, i když v tomto případě jde o lov ryb Shikari (仕刈) – příjmení, které v doslovném překladu znamená „ten, kdo seká“ nebo „ten, kdo sklízí“, což může symbolizovat podobnou činnost jako lov

Ačkoli tato příjmení nejsou přímo spojena s Igarishi, sdílejí podobné témata lovu, získávání potravy nebo práce s přírodou, což odráží důležitost těchto činností v historii a kultuře Japonska.

Časté otázky týkající se výrazu Igarishi

  • Co to znamená Igarishi?

    Jedná se výhradně příjmení v Japonsku, které není příliš rozšířené.

« Zpět na slovník pojmů