Jiri

Slovo jiri je japonský termín používaný v souvislosti s noži, který označuje linii nebo přechod mezi ostřím a boční stranou čepele. Správně provedené jiri zajišťuje hladký a plynulý přechod, což přispívá k lepšímu výkonu nože při krájení a usnadňuje jeho údržbu. Tento výraz pochází z japonštiny a doslova znamená „vstup“ nebo „vstupní bod“. Japonští nožíři věnují velkou pozornost každému detailu při výrobě nožů, včetně provedení jiri, což se odráží v proslulosti japonských nožů po celém světě. Termín jiri se nejčastěji používá v diskuzích a popisech vysoce kvalitních ručně vyráběných japonských nožů. Při výběru japonského nože je důležité věnovat pozornost provedení jiri, protože to může být ukazatelem celkové kvality a řemeslného zpracování nože.

Význam slova Jiri

Jiri je japonský termín, který se používá v souvislosti s noži a jejich výrobou. Označuje linii nebo přechod mezi ostřím a boční stranou čepele nože. Tato linie je důležitá pro celkový vzhled, výkon a funkčnost nože. Správně provedené jiri zajišťuje hladký a plynulý přechod mezi různými částmi čepele, což přispívá k lepšímu krájení a snadnější údržbě nože.

Překlad a historie slova Jiri

Slovo jiri pochází z japonštiny a doslova znamená „vstup“ nebo „vstupní bod“. V kontextu nožířství se tento termín používá pro označení přechodu mezi ostřím a boční stranou čepele. Tento výraz se v Japonsku používá již po staletí a je úzce spjat s tradiční výrobou nožů v této zemi.

Japonští nožíři věnují velkou pozornost každému detailu při výrobě nožů, včetně provedení jiri. Tato pečlivost a důraz na kvalitu se odráží v proslulosti japonských nožů po celém světě. Správně provedené jiri je považováno za znak kvalitního a dobře vyrobeného nože.

Využití slova Jiri

Termín jiri se nejčastěji používá v diskuzích a popisech japonských nožů, zejména těch vysoké kvality a ručně vyráběných. Nožíři, prodejci a nadšenci do nožů používají tento výraz, aby popsali a zhodnotili kvalitu provedení přechodu mezi ostřím a boční stranou čepele.

Při výběru japonského nože je důležité věnovat pozornost provedení jiri, protože to může být ukazatelem celkové kvality a řemeslného zpracování nože. Dobře provedené jiri by mělo být hladké, rovnoměrné a bez viditelných vad nebo nedokonalostí.

Kromě estetického hlediska má jiri také praktický význam. Hladký a dobře provedený přechod mezi ostřím a boční stranou čepele může přispět k lepšímu výkonu nože při krájení a usnadnit jeho údržbu a čištění.

Kanji (Kanži) slova Jiri

V japonštině se slovo jiri zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 入 (iri) a り (ri). První znak 入 znamená „vstoupit“ nebo „vložit“, zatímco druhý znak り nemá samostatný význam a používá se pouze jako gramatická částice.

Při psaní slova jiri v japonštině je důležité použít správné kanži znaky a jejich pořadí. Nesprávné použití znaků nebo jejich pořadí může vést k nedorozuměním nebo změnit zamýšlený význam slova.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik dalších slov, která se vztahují k různým aspektům nožů a jejich výroby. Některé z těchto termínů jsou:

  1. Hamon – označuje vzor na čepeli nože, který vzniká při kalení oceli.
  2. Hada – popisuje texturu a vzor na povrchu čepele, který je výsledkem skládání a kování oceli.
  3. Shinogi – linie nebo hřeben na bokuepele, který odděluje hlavní plochu čepele od sekundárního zkosení.
  4. Kissaki – špička čepele nože, která je důležitá pro přesnost a pronikání při krájení.
  5. Machi – přechod mezi čepelí a rukojetí nože, který poskytuje dodatečnou oporu a stabilitu při používání.

Všechny tyto termíny se běžně používají v diskuzích o japonských nožích a jejich výrobě, a přispívají k bohatému a detailnímu popisu různých aspektů těchto vysoce ceněných nástrojů.

« Zpět na slovník pojmů