Meiji

Období Meiji, které trvalo od roku 1868 do roku 1912, představuje jednu z nejvýznamnějších etap v japonské historii, kdy došlo k rychlé modernizaci a industrializaci země. Toto období mělo zásadní vliv i na výrobu nožů. Tradiční techniky kovářství byly obohaceny o západní technologie a materiály, což vedlo k vývoji nových stylů nožů. Nože z období Meiji jsou známé svou vysokou kvalitou a precizností, která reflektuje spojení tradičního japonského umění kovářství s moderními technikami. Tento styl nožů si zachoval charakteristické rysy japonských nožů, jako je extrémní ostrost a specifické vyvážení, ale zároveň přinesl inovace v materiálech a technikách broušení, což umožnilo jejich širší použití nejen v kuchyni, ale i v průmyslu.

Význam slova Meiji

Meiji je japonský termín, který se nejčastěji používá pro označení historického období v Japonsku, známého jako období Meiji nebo éra Meiji. Toto období trvalo od roku 1868 do roku 1912 a bylo charakteristické rozsáhlými politickými, ekonomickými a společenskými změnami, které transformovaly Japonsko z izolovaného feudálního státu na moderní světovou velmoc.

Samotné slovo „Meiji“ v překladu znamená „osvícená vláda“ nebo „osvícené pravidlo“. Tento název byl zvolen jako označení pro vládu císaře Mutsuhita, který nastoupil na trůn v roce 1867 a stal se symbolem nové éry v japonských dějinách.

Překlad a historie slova Meiji

Jak již bylo zmíněno, slovo „Meiji“ se skládá ze dvou částí: „mei“ (明), což znamená „jasný“, „zářivý“ nebo „osvícený“, a „ji“ (治), které lze přeložit jako „vláda“, „pravidlo“ nebo „správa“. Dohromady tedy tento termín vyjadřuje myšlenku osvícené nebo prozíravé vlády, která měla vést Japonsko k modernizaci a pokroku.

Období Meiji bylo zahájeno v roce 1868 po pádu tokugawského šógunátu, který vládl Japonsku po více než 250 let. Nová vláda, vedená mladým císařem Mutsuhitem, si dala za cíl transformovat Japonsko v moderní stát po vzoru západních zemí. Během následujících desetiletí prošlo Japonsko řadou zásadních reforem, včetně zrušení feudálního systému, zavedení nové ústavy, modernizace armády a rozvoje průmyslu a infrastruktury.

Využití slova Meiji

Termín „Meiji“ se nejčastěji používá v historickém kontextu pro označení specifického období japonských dějin. V tomto smyslu se často setkáme s pojmy jako „období Meiji“, „éra Meiji“, „restaurace Meiji“ (označující politické změny na začátku tohoto období) nebo „reformy Meiji“.

Kromě toho se slovo „Meiji“ používá i jako součást názvů různých institucí, organizací nebo produktů, které mají nějakou souvislost s tímto historickým obdobím. Příkladem může být Univerzita Meiji v Tokiu, která byla založena v roce 1881, nebo Svatyně Meiji, která byla postavena v roce 1920 na počest císaře Mutsuhita a jeho manželky.

Kanji (Kanži) slova Meiji

Slovo „Meiji“ se v japonštině zapisuje pomocí dvou znaků kandži: 明治. První znak, „mei“ (明), se skládá z prvků znamenajících „slunce“ a „měsíc“, což symbolizuje jasnost nebo osvícení. Druhý znak, „ji“ (治), se skládá z prvků pro „vodu“ a „starobylý“, což v kombinaci vyjadřuje myšlenku správy nebo vlády.

Oba znaky patří mezi běžně používané kandži a objevují se i v jiných slovech a jménech. Například znak „mei“ (明) najdeme ve slovech jako „meikai“ (明快, jasný, srozumitelný) nebo „meishi“ (名詞, podstatné jméno), zatímco znak „ji“ (治) se používá ve slovech jako „seiji“ (政治, politika) nebo „chiji“ (知事, guvernér prefektury).

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která mají podobný význam nebo konotace jako „Meiji“:

  1. Ishin (維新): Tento termín znamená „obnova“ nebo „restaurace“ a často se používá ve spojení s obdobím Meiji, zejména v kontextu politických a společenských změn na začátku této éry (např. „Meiji Ishin“, 明治維新).
  2. Bunmei (文明): Slovo „bunmei“ znamená „civilizace“ nebo „kultura“ a často se používá v souvislosti s modernizací a westernizací Japonska během období Meiji.
  3. Kaikoku (開国): Tento termín znamená „otevření země“ a odkazuje na proces, kter Japonsko ukončilo svou izolaci a začalo se zapojovat do mezinárodních vztahů během období Meiji.
  4. Fukoku kyōhei (富国強兵): Toto heslo, které lze přeložit jako „bohatá země, silná armáda“, bylo jedním z hlavních cílů vlády v období Meiji a vyjadřovalo snahu o posílení ekonomické a vojenské moci Japonska.

Tato slova společně s termínem „Meiji“ vytvářejí historický a kulturní kontext, který je zásadní pro pochopení transformace Japonska v moderní stát na přelomu 19. a 20. století.

« Zpět na slovník pojmů