Nakatoishi

Nakatoishi je typ japonského brusného kamene se střední zrnitostí, který se používá jako přechodový kámen mezi hrubým a jemným broušením při údržbě a ostření nožů. Tento kámen má jemnější zrnitost než kameny používané pro počáteční tvarování a opravy čepele, ale zároveň je hrubší než finální dokončovací kameny. Hlavním úkolem nakatoishi je vyhladit a zjemnit povrch čepele po hrubším broušení, odstranit stopy po brusných rýhách a připravit ostří na závěrečné leštění jemnějšími kameny. Zrnitost nakatoishi kamenů se obvykle pohybuje v rozmezí od 1000 do 3000, což umožňuje postupné zjemňování ostří a vytvoření hladkého přechodu mezi jednotlivými fázemi broušení. Použití nakatoishi kamene je klíčovým krokem pro dosažení optimální ostrosti, trvanlivosti a kvality výsledného ostří japonských nožů.

Význam slova Nakatoishi

Nakatoishi je japonský výraz, který se používá v souvislosti s brousky na nože. Doslovně se dá přeložit jako „střední kámen“ nebo „prostřední kámen“. Tento název odkazuje na pozici tohoto brousku v tradiční sadě japonských brusných kamenů, kde se nachází mezi hrubým kamenem (Aratoishi) a jemným kamenem (Shiagetoishi).

Překlad a historie slova Nakatoishi

Jak již bylo zmíněno, Nakatoishi se skládá ze dvou částí: „Naka“, což znamená „střední“ nebo „prostřední“, a „toishi“, což znamená „brusný kámen“. Tento výraz se používá v Japonsku již po staletí a odráží dlouhou tradici výroby a údržby kvalitních nožů v této zemi.

Využití slova Nakatoishi

Nakatoishi se používá při broušení japonských nožů, zejména v druhé fázi procesu. Po počátečním nabroušení hrubým kamenem (Aratoishi) se nůž dále brousí na středním kameni (Nakatoishi), který má jemnější zrnitost. Tento krok pomáhá vyhladit povrch čepele a připravit ji na finální broušení jemným kamenem (Shiagetoishi).

Kanji (Kanži) slova Nakatoishi

V japonštině se Nakatoishi píše pomocí tří kanži znaků: 中砥石. První znak (中) znamená „střední“ nebo „prostřední“, druhý znak (砥) znamená „brousit“ nebo „ostrý“, a třetí znak (石) znamená „kámen“.

Významově podobná slova

V souvislosti s brousky na nože se v japonštině používají i další výrazy, které označují různé typy brusných kamenů:

  1. Aratoishi (荒砥石) – hrubý brusný kámen, používaný v první fázi broušení
  2. Shiagetoishi (仕上砥石) – jemný brusný kámen, používaný v poslední fázi broušení
  3. Awasedo (合わせ砥) – kombinovaný brusný kámen, který má na jedné straně hrubší a na druhé jemnější zrnitost
  4. Nagura (名倉) – malý kámen používaný k vytvoření brusné pasty na povrchu jemnějších brusných kamenů

Znalost a používání správných brusných kamenů je nedílnou součástí umění výroby a údržby japonských nožů. Nakatoishi, jako prostřední kámen v tradiční sadě, hraje důležitou roli v procesu broušení a pomáhá vytvořit ostrou a hladkou čepel, která je charakteristická pro vysoce kvalitní japonské nože.

Časté otázky týkající se výrazu Nakatoishi

  • Co znamená japonský termín Nakatoishi ?

    Nakatoishi je japonský výraz, který se používá v souvislosti s brousky na nože. Doslovně se dá přeložit jako „střední kámen“ nebo „prostřední kámen“.

  • Co je Nakatoishi v kontextu japonského nožířství ?

    Nakatoishi je typ japonského brusného kamene se střední zrnitostí, který se používá jako přechodový kámen mezi hrubým a jemným broušením při údržbě a ostření nožů.

« Zpět na slovník pojmů