Tachi

Obsah příspěvku

Tachi je typ dlouhého japonského meče, který se historicky nosil zavěšený na boku s ostřím směřujícím dolů. Tento meč byl oblíbený zejména mezi japonskou jízdní šlechtou v obdobích Heian a Kamakura. Charakteristickým rysem tachi je jeho delší a zakřivenější čepel než u pozdějších katana, což umožňovalo jezdcům efektivnější sekání a švihání během boje na koni. Tachi se nosilo zavěšené na boku pomocí speciálního závěsu zvaného „ashi“, který umožňoval rychlé vytasení meče. Vzhledem k jeho délce a stylu nošení bylo tachi symbolem statusu a moci, a často bylo bohatě zdobeno na rukojeti i pochvě, což odráželo vysoké postavení jeho majitele.

Význam slova Tachi

Tachi je japonský termín, který se používá pro označení dlouhého meče nošeného samuraji. Tento typ meče se vyznačuje svou délkou, která přesahuje 60 cm, a způsobem nošení – zavěšený ostřím dolů. Tachi bylo primárně používáno jízdními samuraji, protože jeho délka a způsob nošení usnadňovaly tasení meče při jízdě na koni.

Překlad a historie slova Tachi

Slovo „tachi“ lze přeložit jako „dlouhý meč“ nebo „závěsný meč“. Tento typ meče se začal používat v období Heian (794-1185) a byl oblíbený až do období Muromachi (1336-1573). V průběhu času se však způsob boje samurajů změnil a tachi bylo postupně nahrazeno kratším mečem zvaným katana, který se stal symbolem samurajů.

Přestože se způsob používání mečů změnil, tachi zůstalo důležitou součástí japonské historie a kultury. Mnoho slavných tachi bylo vyrobeno proslulými mečíři a některé z těchto mečů jsou považovány za národní poklady Japonska.

Využití slova Tachi

Kromě označení typu meče se slovo „tachi“ používá i v jiných kontextech. Například v japonských bojových uměních se termín „tachi-waza“ používá pro označení technik prováděných ve stoje, na rozdíl od technik prováděných na zemi (ne-waza).

V moderní japonštině se slovo „tachi“ také používá jako přípona pro označení skupiny lidí nebo věcí. Například „kodomo-tachi“ znamená „děti“ a „watashi-tachi“ znamená „my“.

Kanji (Kanži) slova Tachi

Slovo „tachi“ se v japonštině píše pomocí dvou kanži znaků: 太刀. První znak 太 (ta) znamená „velký“ nebo „silný“, zatímco druhý znak 刀 (chi) znamená „nůž“ nebo „meč“. Kombinace těchto dvou znaků tedy vyjadřuje význam „velký meč“ nebo „silný meč“.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která jsou významově podobná slovu „tachi“:

  1. Katana (刀): Jedná se o kratší meč, který nahradil tachi jako primární zbraň samurajů.
  2. Nodachi (野太刀): Tento termín označuje velmi dlouhý meč, delší než tachi, který byl používán pěšími samuraji.
  3. Wakizashi (脇差): Krátký meč, který samuraji nosili společně s katanou jako součást páru zvaného daishō.
  4. Uchigatana (打刀): Předchůdce katany, který se vyvinul z tachi a byl používán jak jízdními, tak pěšími samuraji.
  5. Chokutō (直刀): Rovný meč používaný v období před rozšířením tachi a katany. Byl ovlivněn designem čínských a korejských mečů.

Tachi, jakožto jeden z typů japonských mečů, má bohatou historii a významné místo v japonské kultuře. Přestože bylo později nahrazeno katanou, jeho odkaz přetrvává v umění, literatuře a tradicích Japonska. Porozumění významu a historii slova „tachi“ přispívá k hlubšímu pochopení japonské kultury a jejího vývoje v průběhu staletí.

« Zpět na slovník pojmů
Sdílejte tento příspěvek

Další příspěvky