Urushi

Urushi je tradiční japonský lak, který se získává z mízy urushi stromu, známého také jako lakovník. Tento lak se používá k ochraně a dekoraci různých předmětů, včetně rukojetí nožů. Aplikace urushi na rukojeti nožů nejenže zvyšuje jejich estetickou hodnotu, ale také zlepšuje odolnost proti vodě a opotřebení. Proces lakování urushi je náročný a vyžaduje značné dovednosti, protože lak musí být aplikován v několika vrstvách s dostatečným časem na vyschnutí mezi jednotlivými vrstvami. Výsledkem je hladký, lesklý povrch, který může být dále zdobený pomocí technik jako je maki-e, kde jsou do laku přidávány zlaté nebo stříbrné prášky pro vytvoření složitých vzorů.

Význam slova Urushi

Urushi je japonský výraz pro lak získávaný ze stromu Toxicodendron vernicifluum, známého také jako japonský lakový strom. Tento lak se používá v tradičním japonském umění a řemeslech k vytváření nherných a trvanlivých povrchových úprav na různých předmětech, jako jsou nádobí, nábytek, šperky a umělecké předměty.

Překlad a historie slova Urushi

Slovo „urushi“ se dá přeložit jako „japonský lak“ nebo „japonská lakovaná práce“. Umění používání urushi laku má v Japonsku dlouhou historii, která sahá až do období Džómon (14 000 př. n. l. – 300 př. n. l.). V průběhu staletí se techniky zpracování a aplikace urushi laku zdokonalovaly a předávaly z generace na generaci. Během období Heian (794-1185) a Edo (1603-1868) dosáhlo urushi lakování svého vrcholu a stalo se vysoce ceněným a vyhledávaným uměním.

Využití slova Urushi

Urushi lak má široké využití v japonském umění a řemeslech. Používá se k vytváření lesklých, odolných a dekorativních povrchů na různých materiálech, jako je dřevo, kov, kůže, papír a dokonce i plast. Proces aplikace urushi laku je časově náročný a vyžaduje velkou zručnost a trpělivost. Zahrnuje mnoho vrstev laku, které se postupně nanášejí, brousí a leští, dokud se nedosáhne požadovaného výsledku.

Urushi lak má nejen estetickou hodnotu, ale také praktické výhody. Je odolný vůči vodě, teplu, kyselinám a alkoholu, což z něj dělá ideální volbu pro předměty každodenního použití, jako jsou misky, talíře a hůlky. Urushi lak také chrání podkladový materiál před poškozením a prodlužuje jeho životnost.

Kromě tradičních předmětů se urushi lak používá i v moderním designu a uměleckých dílech. Mnoho současných japonských umělců a řemeslníků stále používá tradiční techniky urushi lakování a vytváří inovativní a jedinečné předměty, které spojují staré s novým.

Kanji (Kanži) slova Urushi

Slovo „urushi“ se v japonštině píše pomocí dvou kanži znaků: 漆. První znak 漆 se skládá z radikálu 氵(voda) a fonému 桼 (strom). Tento znak se používá výhradně pro označení urushi laku a stromu, z něhož se získává. Druhý znak se v některých případech vynechává a slovo se píše pouze s prvním znakem.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která jsou významově podobná slovu „urushi“:

  1. Shikkui (漆喰) – japonský tradiční nátěr na bázi vápna, který se používá k dekoraci stěn a stropů.
  2. Suri urushi (摺漆) – technika dekorace, při které se prášek drahých kovů, jako je zlato nebo stříbro, přidává do urushi laku, aby se vytvořil třpytivý efekt.
  3. Maki-e (蒔絵) – technika dekorace, při které se prášek drahých kovů, jako je zlato nebo stříbro, sype na vrstvu urushi laku, aby se vytvořily detailní vzory a obrazy.
  4. Nashiji (梨子地) – technika dekorace, při které se kousky zlata nebo stříbra vmíchají do průhledného urushi laku, aby se vytvořil efekt podobný slupce hrušky.

Urushi lak je nedílnou součástí japonského kulturního dědictví a představuje jedinečné spojení umění, řemesla a trvanlivosti. Jeho krása a všestrannost i nadále inspirují umělce a řemeslníky po celém světě, kteří obdivují a uchovávají toto starobylé umění pro budoucí generace.

« Zpět na slovník pojmů