Vlhké broušení

Vlhké broušení představuje specifický přístup v oblasti brousků a broušení, který využívá vodní nebo jiné kapalné médium k optimalizaci procesu broušení. Tento postup má několik klíčových výhod, které zahrnují snížení tření, chlazení brousicího nástroje a efektivnější odstranění odštěpků.

Vlhké broušení nachází uplatnění v různých odvětvích, jako je metalurgie, výroba nástrojů, nebo dokonce v dřevozpracujícím průmyslu. Při použití vhodného brousicího média lze dosáhnout vysokého povrchového finiše a zároveň prodloužit životnost brousicího nástroje.

Jedním z klíčových prvků vhkého broušení je možnost kontrolovat teplotu procesu, což je zásadní zejména při broušení citlivých materiálů. Voda nebo jiné chladicí látky zabraňují přehřívání a zlepšují stabilitu brousicího procesu.

« Zpět na slovník pojmů