Základní brousicí pás

Základní brousicí pás je druh brusného pásu, který se používá pro různé běžné broušení. Je vyroben z brusiva, které je spojeno pojivotem. Brousný pás se pohybuje po povrchu obrobku a odstraňuje materiál.

Základní brousicí pásy se liší podle typu brusiva, které jsou vyrobeny. Nejběžnějšími typy brusiva jsou:

Oxid hlinitý je tvrdé a odolné brusivo, které se používá k broušení kovů, plastů a dřeva.
Karbid wolframu je ještě tvrdší brusivo než oxid hlinitý. Používá se k broušení tvrdých materiálů, jako jsou oceli nebo tvrdé plasty.
Ceramiká je velmi tvrdé a odolné brusivo. Používá se k broušení velmi tvrdých materiálů, jako jsou drahé kameny nebo keramika.

Základní brousicí pásy se také liší podle zrnitosti. Zrnitost vyjadřuje velikost brusných zrn. Čím větší je zrnitost, tím větší jsou brusná zrna a tím hrubší je výsledek broušení.

Základní brousicí pásy se používají pro různé běžné broušení, například:

Odstránení nerovností
Dosáhnutí hladkého povrchu
Ostření nástrojů
Dělení materiálu

Při výběru základního brousicího pásu je důležité zohlednit typ materiálu, který se má brousit, a požadovaný výsledek broušení.

Příklady použití základního brousicího pásu:
Základní brousicí pás s hrubou zrnitostí se používá k odstranění velkých nerovností, například na kovových pleších nebo dřevěných deskách.
Základní brousicí pás s jemnou zrnitostí se používá k dosažení hladkého povrchu, například na nástrojích nebo součástech.
Základní brousicí pás s karbidovým wolframem se používá k broušení tvrdých materiálů, například ocelových nástrojů nebo tvrdých plastů.

« Zpět na slovník pojmů