Jak ostřit sekeru na podzimní kácení dřeva

Přichází podzim a s ním i období kácení dřeva. Pokud chcete, aby vám sekera dobře sloužila, je důležité ji pravidelně ostřit. V tomto článku se dozvíte, jak ostřit sekeru na podzimní kácení dřeva.

Výběr ostřícího nástroje

Pro ostření sekery budete potřebovat speciální ostřící nástroj. Na trhu je k dispozici mnoho různých typů ostřicích nástrojů, ale pro domácí použití je nejvhodnější brusný kámen. Brusné kameny jsou dostupné v různých zrnitostních, které určují, jak jemné bude ostří sekery.

Jak ostřit sekeru

Ostření sekery je jednoduchý proces, ale je důležité dodržovat několik základních pravidel, abyste sekeru nepoškodili.

 • Připravte si sekeru – Před ostřením sekeru očistěte a osušte. Pokud je sekera na ostří zašpiněná nebo zkorodovaná, je potřeba ji nejprve očistit.
 • Vyberte správné brusivo – Pro ostření sekery na jemné ostří použijte brusivo s jemnou zrnitostí. Pro ostření sekery na hrubé ostří použijte brusivo s hrubou zrnitostí.
 • Bruste sekeru – Sekeru držte v ruce tak, aby byla čepel kolmá k brusivu. Pohybujte sekerou po brusivu v jednom směru.
 • Opakujte proces – Opakujte proces ostření na obou stranách ostří.
 • Zkontrolujte ostří – Po ostření zkontrolujte ostří sekery. Pokud je ostří rovnoměrné a hladké, je sekera ostrá.

Bezpečnostní opatření

Při ostření sekery je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, abyste se nezranili.

 • Používejte ochranné brýle – Ochrana očí je při ostření sekery velmi důležitá.
 • Používejte rukavice – Rukavice ochrání vaše ruce před popálením nebo pořezáním.
 • Buďte opatrní – Při ostření sekery buďte opatrní a nedotýkejte se ostré čepele.

Jak udržet sekeru ostrou

Abyste sekeru udrželi ostrý po dlouhou dobu, je potřeba o ni pravidelně pečovat.

 • Po použití sekeru očistěte a osušte – Čištění a sušení sekery po použití pomůže zabránit jejímu otupení.
 • Sekeru skladujte v bezpečném místě – Sekeru skladujte tak, abyste se o ni nemohli pořezat.
 • Sekeru pravidelně bruste – Pravidelným broušením udržíte sekeru ostrý.

Ostrá sekera je nezbytná pro podzimní kácení dřeva. Dodržováním několika základních pravidel můžete snadno a bezpečně ostřit sekeru na jemný ostří. S ostrou sekerou budete mít práci s podzimním kácením dřeva mnohem jednodušší.

Dodatečné tipy

 • Při ostření sekery na hrubé ostří začněte na hrubém brusivu a postupně přejděte na jemnější brusivo.
 • Pokud je sekera velmi tupá, je možné ji ostřit na kotouči nebo pilníkem.
 • Při ostření sekery je důležité, aby se ostří obou stran čepele protínalo v jednom bodě.
 • Pokud se vám nedaří sekeru naostřit, můžete se obrátit na odborníka.

Postup ostření sekery

 1. Připravte si sekeru.

Odstraňte veškeré nečistoty a korozi z ostří sekery. Toho lze dosáhnout pomocí drátěného kartáče

2. Vyberte správné brusivo.

Pro ostření sekery na jemný ostří použijte brusivo s jemnou zrnitostí. Pro ostření sekery na hrubý ostří použijte brusivo s hrubou zrnitostí.

3. Ostřete sekeru.

Držte sekeru v ruce tak, aby byla čepel kolmá k brusivu a to pod větším úhlem (jedná se o hrubý nástroj). Pohybujte sekerou po brusivu v jednom směru.

4. Opakujte proces.

Opakujte proces ostření na obou stranách ostří.

5. Zkontrolujte ostří.

Po ostření zkontrolujte ostří sekery. Pokud je ostří rovnoměrné a hladké, je sekera ostrá.

Podrobný postup ostření sekery

Jak udržet sekeru ostrou

Abyste sekeru udrželi ostrý po dlouhou dobu, je potřeba o ni pravidelně pečovat.

 • Po použití sekeru očistěte a osušte.
 • Sekeru skladujte v bezpečném místě.
 • Sekeru pravidelně bruste.

Ostrá sekera je nezbytná pro podzimní kácení dřeva. Dodržováním několika základních pravidel můžete snadno a bezpečně ostřit sekeru na jemný ostří. S ostrým sekerou budete mít práci s podzimním kácením dřeva mnohem jednodušší.


Uveřejněno

v rubrice