Brousky na kosu

Broušení kosy dnes již upadá pod tíhou elektrických nebo motorových sekaček na trávu. Pro větší lány se pak používá mechanizace připojená například k traktoru. Přesto, mnoho lidí zůstává u této ekonomické klasiky. Kosa má velmi dlouhou historii včetně jejího broušení. Brousky na kosu jsou díky tvaru, hrubosti i materiálu vhodné také pro broušení srpu, sekáče a dalších hrubších nástrojů. Nejsou však vhodné pro broušení jemných nástrojů jako jsou například nože.

Přírodní brousek na kosu

Kosa je vyrobena z oceli. Brousek na kosu tedy musí splňovat základní parametry zrnitosti pro nabroušení, ale neničení materiálu. Přírodní brousky na kosu (dnes již klasické) se vyrábějí převážně z pískovce. Stále jsou v Česku dílny, které tyto brousky vyrábějí. Hůře se sháí, protože se jedná o tradiční výrobu a lidé zabývající se výrobou přírodních brousků většinou nepoužívají moderní nástroje k propagaci (např. internet), ale získávají zákazníky tím nejúčinějším způsobem, předáním informací o kvalitě, a to ústně. Neosloví sice mnoho lidí, ale kdo vyzkouší tyto brousky, už u nich zůstane. Pískovcový kámen je o proti syntetice jemnější a šetří tak ostří kosy. Nevýhodou je ovšem delší broušení (zejména na začátku při tvarování ostří). Zkušení „kosiči“ však tvrdí, že při použití přírodních brousků nemusí kosu tak často vyklepávat a ve finále ušetří čas i materiál. Časová náročnost i požadavky na zkušenosti při výrobě přírodních brousků umožňují vytlačení těchto brousků syntetickými brousky.

Materiály přírodních brousků na kosu

Z jemnějších přírodních materiálů se používají velmi často modrá břidlice nebo jemný rozsutec. Jedná se však o velmi, velmi jemné brousky. Mezi hrubší materiály pak patří pískovec. Mnoho těchto jemných brusných materiálů se nachází v dolech na našem území.

Syntetický brousek na kosu

Umělý brousek na kosu je většinou vyroben z karbidu křemíku, kde je jako pojivo zrnek použita keramika. Tento brousek je více hrubý než přírodní pískovec, a z toho důvodu je kosa dříve nabroušena. Hrubost se pohybuje mezi 200-300 zrny na cm2. Zkušení kosiči tvrdí, že se jedná o „pilník“. Kosa je údajně dříve nabroušena, avšak je třeba ji častěji vyklepávat a brousek ubírá mnoho materiálu na ostří. Cena syntetického brousku je však oproti ruční klasice nižší. To je dáno tím, že klasické brousky na kosu jsou vyráběny ručně a mnoho brousků se nepovede kvůli skrytým vadám materiálu, u syntetiky toto nehrozí. Vyrábějí se i jemnější syntetické brousky na kosu, avšak nejsou tak kupované a používané (zejména kvůli rychlosti broušení) jako syntetické hrubé brousky.