Hi

Obsah příspěvku

Drážka na čepeli nože, často označovaná jako „blood groove“ nebo fuller, je rýha vyfrézovaná do čepele. Tato drážka má praktický účel: snižuje hmotnost nože, aniž by výrazně oslabila jeho strukturu. Kromě toho může drážka pomoci snížit tření mezi nožem a krájeným materiálem, což usnadňuje průchod čepele a zlepšuje celkovou efektivitu řezání. V některých případech může také přidat estetický rozměr noži, což je důležité pro sběratele a odborníky na nože, kteří ocení jak funkční, tak vizuální aspekty svých nástrojů.

Význam slova Hi

Slovo „Hi“ je japonský termín, který má v kontextu japonských nožů několik významů. Nejběžněji se používá pro označení ostří nebo břitu nože, tedy části čepele, která je určena pro řezání a krájení. Hi tak představuje nejdůležitější část nože, na kterou je při výrobě a údržbě kladen největší důraz.

Překlad a historie slova Hi

Japonské slovo „Hi“ (一) lze do češtiny přeložit jako „ostří“, „břit“ nebo „hrana“. Jeho původ lze vysledovat až do starověkého Japonska, kdy se používalo pro označení ostří mečů a dalších sečných zbraní. S rozvojem kovovýroby a nožířského řemesla se význam slova rozšířil i na ostří nožů a dalších řezných nástrojů.

Využití slova Hi

V současné japonské terminologii se slovo „Hi“ používá především v souvislosti s noži a jejich ostřím. Můžeme se s ním setkat například v názvech různých typů nožů (např. Deba-bocho Hi, Yanagiba Hi) nebo v popisu jejich vlastností a parametrů (např. Hi no nagasa – délka ostří, Hi no kakudo – úhel ostří). Slovo „Hi“ se tak stalo nepostradatelnou součástí jazyka všech, kteří se zabývají výrobou, prodejem nebo používáním japonských nožů.

Kanji (Kanži) slova Hi

Slovo „Hi“ se v japonském písmu zapisuje pomocí znaku 一, který patří mezi základní kanži. Tento znak se skládá ze dvou částí – horní část připomíná nože nebo meče a spodní část znamená „jeden“ nebo „první“. Znak 一 tak obrazně vyjadrřuje myšlenku „první (nejdůležitější) část nože“, což odpovídá významu slova „Hi“ jako označení pro ostří nebo břit.

Významově podobná slova

V japonské terminologii existuje několik dalších slov, která jsou významově blízká slovu „Hi“ a vztahují se k ostří nebo břitu nože. Patří mezi ně například:

  • Ha (削): Označuje ostří nebo břit nože podobně jako „Hi“, ale může mít i širší význam ve smyslu celé čepele.
  • Kireha (切れ端): Doslovný překlad je „řezná hrana“ a používá se pro označení aktivní části ostří, která přichází do kontaktu s krájeným materiálem.
  • Hasaki (削先): Označuje špičku nebo hrot nože, tedy místo, kde se stýká ostří s hřbetem čepele.

Tato slova se často používají v kombinaci se slovem „Hi“ pro přesnější popis vlastností a parametrů ostří nože, například „Hi no kireha“ (řezná hrana ostří) nebo „Hi no hasaki“ (špička ostří). Znalost těchto termínů je důležitá pro každého, kdo se zabývá japonskými noži, ať už jde o výrobce, prodejce nebo uživatele.

« Zpět na slovník pojmů
Sdílejte tento příspěvek

Další příspěvky