Moto

Moto je japonský termín, který označuje základnu čepele nože, tedy oblast čepele nejblíže rukojeti. Tato část nože hraje důležitou roli v celkové rovnováze, stabilitě a ovladatelnosti nástroje. U kvalitních japonských nožů je moto pečlivě tvarováno a opracováno tak, aby poskytovalo pevný a bezpečný přechod mezi čepelí a rukojetí. Správně provedené moto by mělo být dostatečně silné, aby odolalo namáhání při používání, a zároveň by mělo umožňovat plynulý a pohodlný úchop. Někteří nožíři věnují této části nože zvláštní pozornost a vytváří jedinečné tvary nebo vzory, které přispívají k celkové estetice a individualitě nástroje.

Význam slova Moto

Slovo „moto“ v japonštině znamená „původ“, „základ“, „kořen“ nebo „zdroj“. Toto slovo se často používá v různých kontextech, kde se odkazuje na počátek, původ nebo základní princip něčho.

Překlad a historie slova Moto

Slovo „moto“ se skládá ze dvou znaků kandži (漢字): 本 (hon) a 元 (gen). První znak 本 znamená „základ“, „kořen“ nebo „původ“, zatímco druhý znak 元 nese význam „začátek“, „původ“ nebo „pramen“. Kombinace těchto dvou znaků vytváří slovo „moto“, které v sobě nese význam původu, základu nebo zdroje.

Využití slova Moto

Slovo „moto“ se v japonštině používá v různých kontextech. Například:

 1. V obchodním kontextu se „moto“ používá ve smyslu „kapitál“ nebo „hlavní částka“ (元本, moto-kin).
 2. V kontextu původu nebo zdroje se „moto“ používá například ve slovech jako „genryū“ (源流), což znamená „pramen řeky“ nebo „zdroj“.
 3. V kontextu základních principů se „moto“ používá například ve slově „gensoku“ (原則), což znamená „základní princip“ nebo „základní pravidlo“.
 4. V kontextu původu nebo příčiny se „moto“ používá například ve slově „genten“ (原点), což znamená „počátek“ nebo „původ“.

Kanji (Kandži) slova Moto

Jak již bylo zmíněno, slovo „moto“ se skládá ze dvou znaků kandži:

 1. 本 (hon) – tento znak se skládá z horizontální čáry a vertikální čáry, která představuje kmen stromu. Tento znak symbolizuje základ, kořen nebo původ.
 2. 元 (gen) – tento znak se skládá ze dvou částí: horní část představuje hlavu a dolní část představuje dvě nohy. Tento znak symbolizuje začátek, původ nebo pramen.

Významově podobná slova

Existuje několik slov, která mají podobný význam jako „moto“:

 1. „Genryū“ (源流) – pramen řeky, zdroj
 2. „Genten“ (原点) – počátek, původ
 3. „Kongen“ (根源) – kořen, původ, zdroj
 4. „Honshitsu“ (本質) – podstata, esence
 5. „Motokin“ (元金) – hlavní částka, kapitál

Slovo „moto“ je důležitým konceptem v japonské kultuře a jazyce. Odkazuje na původ, základ nebo zdroj něčeho, ať už se jedná o fyzický objekt, myšlenku nebo princip. Pochopení významu a použití tohoto slova může pomoci při studiu japonštiny a porozumění japonské kultuře.

Časté otázky pro japonský výraz Moto

 • Co to je japonský výraz Moto?

  je to čepel nože ihned u základny nože. Výraz Moto-Haba je pak šířka této čepele.

« Zpět na slovník pojmů