Tomae

Obsah příspěvku

Tomae je typ japonského brusného kamene, který je vysoce ceněn pro ostření japonských nožů. Tento kámen pochází z oblasti Kyoto a je známý svou schopností vytvářet velmi jemné a ostré ostří. Tomae kameny mají různé úrovně zrnitosti, což umožňuje použití jak pro hrubé broušení, tak pro jemné dokončovací práce na ostří nože. Díky své jemnosti a efektivitě jsou Tomae kameny vyhledávané nejen profesionálními kuchaři, ale i nadšenci do ostření nožů, kteří si cení precizního a kvalitního ostření.

Význam slova Tomae

Tomae je japonský termín, který se používá v souvislosti s technikou broušení a leštění čepelí nožů. Konkrétně se jedná o finální fázi broušení, kdy se vytváří velmi jemné a ostré ostří. Tato technika je považována za jednu z nejdůležitějších při výrobě vysoce kvalitních japonských nožů.

Překlad a historie slova Tomae

Slovo „tomae“ lze doslova přeložit jako „před“ nebo „přední část“. V kontextu výroby nožů se tento termín vztahuje k přední části čepele, tedy k ostří. Technika tomae má své kořeny v tradiční japonské výrobě mečů, kde byla používána k vytvoření mimořádně ostrých a odolných čepelí. S postupem času se tato technika přenesla i do výroby kuchyňských nožů a stala se nedílnou součástí jejich výrobního procesu.

Využití slovaae

Termín tomae se nejčastěji používá v diskuzích a popisech týkajících se výroby a údržby japonských nožů. Nožíři, kteří se specializují na japonské nože, často zdůrazňují důležitost správného provedení techniky tomae pro dosažení optimálního výkonu nože. Také mnoho nadšenců a sběratelů japonských nožů má povědomí o tomto termínu a jeho významu při posuzování kvality a hodnoty daného nože.

Kanji (Kanži) slova Tomae

V japonštině se slovo tomae zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 砥 (to) a 前 (mae). První znak „to“ představuje brusný kámen nebo proces broušení, zatímco druhý znak „mae“ znamená „před“ nebo „přední část“. Společně tyto znaky vytváří slovo, které popisuje finální fázi broušení přední části čepele nože.

Významově podobná slova

V japonské terminologii týkající se výroby a údržby nožů existuje několik dalších slov, která jsou významově podobná termínu tomae:

  1. Kireha: Tento termín označuje ostrost čepele nože a schopnost snadno a čistě řezat.
  2. Hatsuke: Jedná se o proces počátečního tvarování a broušení čepele nože před finálním broušením tomae.
  3. Shiage: Tento výraz se používá pro závěrečné leštění a dokončování čepele po broušení tomae.
  4. Honing: Ačkoli se nejedná o japonský termín, honing popisuje proces jemného doostření čepele pomocí hladkého kamene nebo ocílky, podobně jako při technice tomae.

Všechna tato slova souvisí s různými aspekty výroby a údržby japonských nožů a společně s termínem tomae tvoří důležitou součást slovníku každého nožíře a nadšence do japonských nožů.

« Zpět na slovník pojmů
Sdílejte tento příspěvek

Další příspěvky