Třecí brusivo

Třecí brusivo je materiál, který se používá k broušení jiných materiálů. Broušení je proces, při kterém se materiál ubírá pomocí brusiva.

Třecí brusivo se skládá z brusných zrn, která jsou spojena pojivotem. Brusná zrna jsou tvrdší než materiál, který se má brousit. Při broušení se brusná zrna pohybují po povrchu obrobku a odstraňují z něj materiál.

Typy třecího brusiva
Existuje mnoho různých typů třecího brusiva, které se liší podle typu brusných zrn a pojivatele. Mezi nejběžnější typy třecího brusiva patří:
Oxid hlinitý je nejběžnějším typem třecího brusiva. Je tvrdý a odolný a lze jej použít k broušení různých materiálů.
Karbid wolframu je tvrdší než oxid hlinitý a lze jej použít k broušení tvrdších materiálů, jako jsou oceli nebo tvrdé plasty.
Cementovaný karbid je nejtvrdším typem třecího brusiva a lze jej použít k broušení velmi tvrdých materiálů, jako jsou diamanty nebo safíry.
Vliv třecího brusiva na broušení
Třecí brusivo ovlivňuje následující vlastnosti broušení:
Rychlost odstraňování materiálu: Tvrší brusivo odstraňuje materiál rychleji než měkčí brusivo.
Hladkost povrchu obrobku: Jemnější brusivo zanechává hladší povrch než hrubší brusivo.
Životnost brusného nástroje: Měkčí brusivo má delší životnost než tvrdší brusivo.
Výběr třecího brusiva
Při výběru třecího brusiva je důležité zvážit následující faktory:
Typ materiálu, který se má brousit: Tvrdší materiály vyžadují tvrdší brusivo. Měkčí materiály lze brousit měkčím brusivem.
Požadovaný výsledek broušení: Pokud je požadován hladký povrch, je vhodné použít jemnější brusivo. Pokud je požadováno rychlé odstraňování materiálu, je vhodné použít hrubší brusivo.
Životnost brusného nástroje: Pokud je požadována dlouhá životnost brusného nástroje, je vhodné použít měkčí brusivo.
Příklady použití výrazu „třecí brusivo“ v kontextu broušení:
Pro broušení tvrdých materiálů, jako je ocel, je nutné použít tvrdé brusivo, například karbid wolframu.
Jemné brusivo zanechává hladší povrch než hrubší brusivo.
Měkké brusivo má delší životnost než tvrdé brusivo.

« Zpět na slovník pojmů