Tsure-Bi

Tsure-Bi je japonský termín, který v doslovném překladu znamená „vedený oheň“ nebo „společný oheň“. Tento výraz se používá pro situace, kdy lidé sdílejí zdroj ohně nebo světla, ať už v doslovném smyslu při společném vaření či táboráku, nebo v přeneseném významu pro vyjádření sdílení tepla, světla a pohody mezi lidmi, symbolizující soudržnost a vzájemnou podporu. Slovo Tsure-Bi se skládá ze dvou kanji znaků – „Tsure“ znamenající „vedení“ nebo „společný“ a „Bi“ znamenající „oheň“. V moderním Japonsku se tento termín využívá v různých kontextech, například v kulinářství pro společné vaření na otevřeném ohni, nebo v literatuře a umění jako metafora pro vedení a inspiraci.

Význam slova Tsure-Bi

Tsure-Bi je japonský termín, který se v překladu do češtiny nejčastěji uvádí jako „vedený oheň“ nebo „společný oheň“. Tento výraz se používá k označení situace nebo akce, kdy osoby sdílejí zdroj ohně nebo světla, což může mít jak doslovný, tak i přenesený význam. V doslovném smyslu může jít o společné táboráky nebo oheň používaný pro vaření v tradiční japonské kuchyni. V přeneseném smyslu může termín odkazovat na sdílení tepla, světla a pohody mezi lidmi, což symbolizuje společenství, soudržnost a vzájemnou podporu.

Překlad a historie slova Tsure-Bi

Slovo Tsure-Bi je složeno ze dvou kanji znaků: „Tsure“, což znamená „vedení“ nebo „společný“, a „Bi“, což znamená „oheň“. Historicky byl oheň zásadní pro přežití v tradiční japonské společnosti, nejen jako zdroj tepla a prostředek pro vaření, ale také jako symbol domova a společenství. Ohně bývaly běžně používány ve společných prostorách, jako jsou chrámy, vesnická návsi nebo během festivalů, kde lidé sdíleli světlo a teplo ohně. Tento zvyk podporoval pocit sounáležitosti a spolupráce mezi členy komunity.

Využití slova Tsure-Bi

V moderním Japonsku se termín Tsure-Bi může využívat v různých kontextech. V kulinářství může odkazovat na společné vaření nebo grilování na otevřeném ohni, což je populární při venkovních setkáních a festivalech. V širším kulturním kontextu může termín evokovat obrazy společných večerů u ohně, kde se lidé scházejí, aby sdíleli příběhy, jídlo a společnost druhých. Tsure-Bi také může být použit v literatuře a umění jako metafora pro vedení a inspiraci, kde „oheň“ symbolizuje vedení a „vedení“ odkazuje na sdílení tohoto vedení s ostatními.

Kanji (Kanži) slova Tsure-Bi

Kanji pro Tsure-Bi jsou 綴火. První znak, 綴 (Tsure), má významy jako „spojit“, „svázat“ nebo „vedení“. Druhý znak, 火 (Bi), znamená „oheň“. Tyto znaky dohromady tedy doslova znamenají „spojený oheň“ nebo „vedený oheň“, což odráží koncept sdílení a společného užívání ohně.

Významově podobná slova

V japonském jazyce existuje několik slov, která mají podobný význam nebo jsou používána v podobných kontextech jako Tsure-Bi. Například slovo „Tomoshibi“ (灯火), což znamená „lampa“ nebo „světlo“, se také může vztahovat k sdílení světla v temnotě. Dalším příkladem je „Kagaribi“ (篝火), což znamená „ohniště“ nebo „táborák“, což je další forma společného ohně používaného pro světlo a teplo. Tyto termíny zdůrazňují důležitost ohně a světla v japonské kultuře a jejich roli v podporování společenské soudržnosti a společného ducha.

« Zpět na slovník pojmů