Tvrdost

Tvrdost je vlastnost materiálu, která určuje jeho odolnost proti deformaci. Tvrdší materiály jsou odolnější proti řezání, broušení a dalším způsobům obrábění.

Tvrdost se měří různými způsoby, nejčastěji pomocí Brinellovy stupnice. Brinellova stupnice měří tvrdost pomocí kuličky, která je zatlačována do povrchu materiálu. Čím vyšší je hodnota Brinellovy stupnice, tím tvrdší je materiál.

Tvrdost je důležitou vlastností materiálů, které se používají v obráběcí technologii. Tvrdší materiály vyžadují brusné nástroje s vyšší tvrdostí, aby nedošlo k jejich poškození.

Tvrdost a broušení

Tvrdost materiálu má významný vliv na jeho obrábětelnost. Tvrdší materiály jsou obtížnější obrobit, protože vyžadují brusné nástroje s vyšší tvrdostí.

Při broušení tvrdých materiálů je důležité použít brusné nástroje s dostatečně vysokou tvrdostí. Pokud jsou brusné nástroje příliš měkké, mohou se rychle opotřebovat nebo dokonce rozbít.

Kromě tvrdosti brusných nástrojů je důležité také zvážit další faktory, jako je zrnitost, tvar a velikost brusných zrn.

Závěr

Tvrdost je důležitou vlastností materiálů, která má významný vliv na jejich obrábětelnost. Při broušení tvrdých materiálů je důležité použít brusné nástroje s dostatečně vysokou tvrdostí.

Příklady použití výrazu „tvrdost“ v kontextu broušení:
Pro broušení tvrdých materiálů, jako je ocel, je nutné použít brusné nástroje s vysokou tvrdostí.
Tvrdost brusného nástroje určuje, jak snadno bude materiál obrobit.
Pokud je brusný nástroj příliš měkký, může se při broušení tvrdého materiálu rychle opotřebovat.

« Zpět na slovník pojmů