Venkovní broušení

Venkovní broušení je proces, při kterém se materiál ubírá pomocí brusiva venku. Broušení se používá k dosažení různých cílů, například k odstranění nerovností, k dosažení hladkého povrchu, k ostření nástrojů nebo k dělení materiálu.

Venkovní broušení má několik výhod oproti broušení uvnitř. Zaprvé, poskytuje více prostoru pro práci. Zadruhé, umožňuje lepší ventilaci, což pomáhá zabránit hromadění prachu. Zatřetí, umožňuje lepší přístup k velkým nebo těžkým předmětům.

Existuje několik různých způsobů venkovního broušení. Mezi nejběžnější patří:

Ruční broušení je nejjednodušší způsob venkovního broušení. Brusný papír nebo brusný kotouč se drží v ruce a pohybuje se po povrchu obrobku.
Ruční broušení venkuOtevře se v novém okně
bluedolphin.cz
Ruční broušení venku
Pneumatické broušení používá tlak vzduchu k pohonu brusného nástroje. Pneumatické brusky jsou výkonné a snadno se používají, ale mohou být hlučné.
Pneumatické broušení venkuOtevře se v novém okně
www.naradionline.cz
Pneumatické broušení venku
Elektrické broušení používá elektřinu k pohonu brusného nástroje. Elektrické brusky jsou pohodlné a snadno se používají, ale mohou být nebezpečné, pokud se s nimi nepracuje opatrně.
Elektrické broušení venkuOtevře se v novém okně
www.pkrealizace.cz
Elektrické broušení venku
Benzínové broušení používá benzín k pohonu brusného nástroje. Benzínové brusky jsou nejsilnějším typem venkovního brousku, ale jsou také nejhlučnější a nejnebezpečnější.
Benzínové broušení venkuOtevře se v novém okně
www.autolaky-eshop.com
Benzínové broušení venku

Při venkovním broušení je důležité dodržovat bezpečnostní opatření. Mezi nejdůležitější opatření patří:

Noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před prachem a třískami.
Noste ochranné rukavice, abyste ochránili ruce před řeznými hranami a horkým materiálem.
Noste ochranný oděv, abyste ochránili tělo před prachem a třískami.
Broušte pouze v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli vdechnutí prachu.

Venkovní broušení je bezpečný a účinný způsob, jak obrábět materiál venku. Při dodržení bezpečnostních opatření může být venkovní broušení užitečným nástrojem pro mnoho různých úkolů.

« Zpět na slovník pojmů