Kazura

Kazura je japonský termín označující šňůru nebo stuhu, která se ovíjí kolem rukojeti japonského meče katana. Hlavním účelem kazury je zlepšit úchop a zabránit sklouznutí ruky při používání meče, zároveň však dodává meči jedinečný a osobitý vzhled. Tradice ovíjení rukojetí mečů šňůrou sahá v Japonsku až do období Heian (794-1185), ale během období Muromachi (1336-1573) a Edo (1603-1868) se techniky ovíjení dále rozvíjely a kazura se stala nejen funkčním, ale i uměleckým prvkem meče. Slovo „kazura“ se skládá ze dvou kanži znaků, „ka“ (糸) znamenající nit nebo vlákno a „zura“ (面) označující povrch nebo plochu. Kromě svého primárního významu v souvislosti s mečem katana se slovo „kazura“ používá i v dalších oblastech japonské kultury, například v divadle kabuki pro označení paruky nebo v poezii jako metafora pro dlouhé, splývavé vlasy.

Význam slova Kazura

Kazura je japonský termín, který se používá v souvislosti s mečem katana a označuje šňůru nebo stuhu, která se ovíjí kolem rukojeti meče. Tato šňůra plní jak praktickou, tak dekorativní funkci. Hlavním účelem kazury je zlepšit úchop a zabránit sklouznutí ruky při používání meče. Zároveň však kazura dodává meči jedinečný a osobitý vzhled, který odráží individualitu a styl jeho majitele.

Překlad a historie slova Kazura

Slovo „kazura“ se skládá ze dvou částí: „ka“ (糸), což znamená „nit“ nebo „vlákno“, a „zura“ (面), což lze přeložit jako „povrch“ nebo „plocha“. Dohromady tedy „kazura“ označuje šňůru nebo stuhu, která pokrývá povrch rukojeti meče.

Tradice ovíjení rukojetí mečů šňůrou sahá v Japonsku až do období Heian (794-1185). V té době se však používaly jednoduché, jednobarevné šňůry. Během období Muromachi (1336-1573) se začaly objevovat propracovanější vzory a techniky ovíjení, které se dále rozvíjely v období Edo (1603-1868). V této době se kazura stala nejen funkčním, ale i uměleckým prvkem meče.

Využití slova Kazura

Kromě svého primárního významu v souvislosti s mečem katana se slovo „kazura“ používá i v dalších oblastech japonské kultury. Například v japonském divadelním umění kabuki se termínem „kazura“ označuje paruka, kterou nosí herci při představení. V tomto kontextu se však slovo píše jinými znaky (鬘).

V japonské poezii se slovo „kazura“ někdy používá jako metafora pro dlouhé, splývavé vlasy nebo pro něco, co je propletené či spojené dohromady.

Kanji (Kanži) slova Kazura

Slovo „kazura“ se v japonštině píše pomocí dvou kanži znaků:

  • 糸 (ka) – tento znak představuje nit, vlákno nebo šňůru
  • 面 (zura) – tento znak znamená povrch, plochu nebo tvář

Při psaní slova „kazura“ se často používá i hiragana, takže výsledná podoba může být buď 糸面 nebo かずら.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která jsou významově podobná slovu „kazura“:

  • Tsuka-ito (柄糸) – tento termín označuje šňůru používanou k ovíjení rukojeti meče, podobně jako kazura. Rozdíl je v tom, že tsuka-ito se používá spíše v technickém nebo odborném kontextu, zatímco kazura je více poetický a umělecký termín.
  • Sageo (下げ緒) – je šňůra nebo stuha, která se připevňuje ke pochvě meče a slouží k jeho zavěšení za obi (pás kimona). Ačkoli se nejedná přímo o součást meče jako kazura, sageo také plní praktickou i dekorativní funkci.
  • Himo (紐) – obecný termín pro šňůru, stuhu nebo tkanici. Může se používat v různých kontextech, nejen v souvislosti s meči.

Kazura je tedy důležitým prvkem japonského meče katana, který spojuje funkčnost s estetikou. Její historie sahá až do období Heian a od té doby prošla významným vývojem. Dnes je kazura nejen praktickým doplňkem meče, ale i uměleckým vyjádřením jeho majitele. Slovo „kazura“ má své místo nejen v oblasti japonských mečů, ale i v dalších sférách japonské kultury, jako je divadlo kabuki nebo poezie.

« Zpět na slovník pojmů