Mei

Podpis nebo značka na noži, známá také jako „mei“, je významným prvkem, který odlišuje jednotlivé nože a jejich výrobce. Tento podpis se obvykle nachází na čepeli nože a může být vyražen, vyryt nebo jinak aplikován. Identifikace podpisu na noži je klíčová nejen pro sběratele, ale i pro kuchaře, kteří chtějí mít jistotu původu a kvality svého nástroje. Podpis na noži může odkazovat na konkrétního mistra nožíře, značku nebo dokonce na regionální styl výroby. Tento jedinečný identifikátor tak přidává na hodnotě nože a je důležitým aspektem pro jeho autenticitu a historii.

Význam slova Mei

Mei je japonský termín, který má několik významů v závislosti na kontextu. Nejčastěji se používá jako jméno nebo součást jména, a to jak pro osoby, tak pro různé objekty, místa či koncepty. V tomto smyslu může znamenat „krása“, „vzácnost“ nebo „požehnání“. Mei také může odkazovat na pověst, slávu nebo prestiž něčeho či někoho.

V kontextu japonských nožů se Mei vztahuje ke značce, logu nebo podpisu nožíře, který daný nůž vyrobil. Tento podpis je obvykle vyryt, vyražen nebo jinak aplikován na čepel nebo rukojeť nože a slouží jako identifikace a známka kvality a původu nástroje.

Překlad a historie slova Mei

V doslovném překladu z japonštiny znamená Mei „jméno“, „označení“ nebo „pojmenování“. Tento výraz má však v japonské kultuře hlubší a komplexnější význam, který odráží důležitost pojmenovávání a označování věcí.

Historicky se termín Mei používal nejen pro osobní jména, ale také pro názvy míst, uměleckých děl, básnických sbírek a dalších kulturně významných objektů. V mnoha případech byla tato jména pečlivě vybírána s ohledem na jejich symbolický význam, zvukovou krásu a kulturní resonanci.

V kontextu řemeslné výroby, včetně výroby nožů, se koncept Mei vztahuje k podepisování nebo označování výrobků jménem či značkou tvůrce. Tato tradice sahá stovky let do minulosti a odráží hrdost a odpovědnost, kterou řemeslníci cítili za svou práci.

Využití slova Mei

Výraz Mei se v japonštině používá v různých kontextech a situacích. Zde je několik příkladů:

 1. Osobní jména: Mei se často používá jako součást japonských osobních jmen, obvykle jako druhá složka po rodovém jménu (příjmení). Například ve jméně „Yamada Mei“ je „Mei“ osobní jméno (křestní jméno) a „Yamada“ je rodové jméno.
 2. Názvy míst a objektů: Mei se také používá v názvech geografických míst, budov, uměleckých děl a dalších objektů. Například „Meiji-jingū“ je název významné šintoistické svatyně v Tokiu, pojmenované po císaři Meijiovi.
 3. Značky a loga: V kontextu řemeslné výroby, včetně výroby nožů, se Mei vztahuje ke značce, logu nebo podpisu tvůrce na výrobku. Tento podpis slouží jako identifikace a záruka kvality a původu.
 4. Tituly a ocenění: Mei se někdy používá i v názvech titulů, ocenění nebo vyznamenání, která jsou udělována za významné úspěchy nebo přínos v různých oblastech.

Kanji (Kanži) slova Mei

V japonském písmu kanji se výraz Mei zapisuje znakem 名. Tento znak se skládá ze dvou částí: levá část (口) představuje ústa a pravá část (夕) představuje měsíc nebo večer. Kombinace těchto dvou částí v jednom znaku symbolizuje pojmenovávání nebo označování něčeho slovy.

Znak 名 se v japonštině používá nejen samostatně ve významu „jméno“, ale také jako součást mnoha dalších slov a výrazů souvisejících s pojmenováváním, označováním, reputací a identitou. Například:

 • 名前 (namae) – jméno, název
 • 名刺 (meishi) – vizitka
 • 名誉 (meiyo) – čest, sláva, prestiž
 • 名人 (meijin) – mistr, expert, virtuos

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která mají podobný význam nebo se používají v podobných kontextech jako Mei. Zde jsou některé příklady:

 1. Na (名): Tento výraz také znamená „jméno“ a často se používá zaměnitelně s Mei. Například „namae“ (名前) a „namae“ (名前) oba znamenají „jméno“ nebo „název“.
 2. Yūmei (有名): Toto slovo znamená „slavný“, „známý“ nebo „proslulý“. Používá se k popisu osob, míst nebo věcí, které jsou široce uznávané a mají dobrou pověst.
 3. Meibun (銘文): Tento termín označuje nápis, dedikaci nebo podpis na uměleckém díle, památníku nebo jiném objektu. Podobně jako Mei na noži, Meibun slouží k identifikaci a uctění tvůrce nebo sponzora daného díla.
 4. Kamon (家紋): Toto slovo označuje rodový znak nebo erb, který představuje a identifikuje určitou rodinu nebo klan. Podobně jako Mei na noži, Kamon slouží jako vizuální symbol identity a původu.

Závěrem lze říci, že koncept Mei prostupuje mnoha aspekty japonské kultury a jazyka, od osobních jmen až po značky a podpisy na uměleckých dílech a řemeslných výrobcích. Mei odráží důležitost pojmenovávání, označování a identifikace v japonské společnosti a slouží jako prostředek vyjádření identity, původu a kvality. V kontextu japonských nožů je Mei důležitým prvkem, který spojuje každý nástroj s jeho tvůrcem a odkazuje na bohatou tradici řemeslného umění a mistrovství.

« Zpět na slovník pojmů