Menuki

Menuki jsou ozdobné prvky, které se nacházejí na rukojeti japonských mečů a nožů. Tyto malé kovové ozdoby, nejčastěji vyrobené z mosazi, mědi, stříbra nebo zlata, jsou umístěny pod ovinutím rukojeti a slouží nejen jako dekorativní prvek, ale také zlepšují úchop a zabraňují sklouznutí ruky při používání zbraně či nástroje. Menuki se vyrábějí v různých tvarech a designech, často zobrazujících zvířata, mytologické bytosti, přírodní motivy nebo symboly. Jejich přítomnost na rukojeti dodává japonským mečům a nožům jedinečný estetický vzhled a odráží řemeslnou zručnost a umělecké cítění jejich tvůrců.

Význam slova Menuki

Menuki je japonský termín, který označuje ozdobné kovové prvky umístěné na rukojeti japonských mečů, zejména katany. Tyto dekorativní prvky mají nejen estetickou funkci, ale také praktický účel – poskytují lepší úchop a zabraňují sklouznutí ruky na ostří čepele během používání meče.

Překlad a historie slova Menuki

Slovo „menuki“ se skládá ze dvou částí: „me“ (目), což znamená „oko“ nebo „otvor“, a „nuki“ (貫), které lze přeložit jako „procházet skrz“ nebo „proniknut“. Volně přeloženo tedy menuki znamená „procházející otvorem“. Tento název odkazuje na způsob, jakým jsou menuki provlečeny otvory v rukojeti meče a upevněny na místě.

Historie menuki sahá až do období Heian (794-1185), kdy se začaly objevovat první dekorativní prvky na rukojetích mečů. V průběhu staletí se design a materiály menuki vyvíjely, přičemž nejvýraznější rozvoj nastal během období Edo (1603-1868). V této době se menuki staly nejen funkčním, ale také uměleckým prvkem, který odrážel osobní vkus a postavení majitele meče.

Využití slova Menuki

Menuki plní několik důležitých funkcí na japonských mečích:

 1. Zlepšení úchopu: Menuki poskytují dodatečnou texturu a tření na rukojeti, což umožňuje lepší kontrolu nad mečem a zabraňuje sklouznutí ruky během používání.
 2. Vyvážení meče: Správně umístěné menuki pomáhají vyvážit meč a zlepšují jeho ovladatelnost.
 3. Estetika: Menuki jsou často vyrobeny z drahých kovů a zdobeny propracovanými designovými prvky, čímž přispívají k celkové estetice a kráse meče.
 4. Symbolika: Motivy použité na menuki mohou mít symbolický význam, například zvířata jako draci nebo tygři mohou představovat sílu a odvahu.

Kanji (Kanži) slova Menuki

Menuki se v japonštině píše pomocí dvou kanži:

 1. 目 (me) – oko, otvor
 2. 貫 (nuki) – procházet skrz, proniknout

Dohromady tedy: 目貫 (menuki)

Významově podobná slova

 1. Tsuba (鍔) – Kruhový chránič ruky umístěný mezi čepelí a rukojetí japonského meče.
 2. Fuchi (縁) – Kovový prstenec umístěný na horní části rukojeti meče, který odděluje rukojeť od tsuby.
 3. Kashira (頭) – Čepička na konci rukojeti meče, která chrání konec rukojeti a přispívá k celkovému vyvážení zbraně.
 4. Habaki (鎺) – Kovová objímka umístěná na čepeli meče těsně pod tsubou, která pomáhá udržet meč ve správné poloze v pochvě.
 5. Tsuka (柄) – Rukojeť japonského meče, která je typicky vyrobena ze dřeva a ovinuta kůží nebo textilií pro zlepšení úchopu. Menuki jsou umístěny pod tímto ovinutím.

Všechny tyto prvky, včetně menuki, tvoří důležité součásti tradičních japonských mečů a přispívají k jejich funkčnosti, estetice a historickému významu. Každý z těchto komponentů vyžaduje vysokou úroveň řemeslného zpracování a uměleckého ztvárnění, což odráží hlubokou úctu a péči, kterou japonští mečíři věnovali svým výtvorům.

« Zpět na slovník pojmů