Nakaoroshi gyosha

Středně hrubé broušení nože je klíčovým krokem v procesu údržby a ostření japonských nožů. Tato fáze se zaměřuje na odstranění větších nerovností a přípravu čepele pro jemnější broušení. Používá se k tomu brusný kámen s označením Nakatoishi, který má střední zrnitost. Tento kámen efektivně odstraňuje poškození způsobené běžným používáním nože, jako jsou rýhy nebo malé záseky na ostří. Správné použití tohoto kamene zajišťuje, že následné jemné broušení bude mnohem efektivnější a nože budou mít delší životnost a lepší výkon.

Význam slova Nakaoroshi gyosha

Nakaoroshi gyosha je japonský termín, který se používá v souvislosti s výrobou nožů. Doslova se dá přeložit jako „prostřední brusič“ nebo „brusič středního procesu“. Tento výraz označuje řemeslníka, který je zodpovědný za specifickou fázi v procesu výroby japonských nožů, konkrétně za broušení a tvarování čepele po jejím vykování a před finálním dokončením.

Překlad a historie slova Nakaoroshi gyosha

Slovo „nakaoroshi“ se skládá ze dvou částí: „naka“, což znamená „střední“ nebo „prostřední“, a „oroshi“, které pochází ze slovesa „orosu“ znamenajícího „brousit“ nebo „snižovat“. Gyosha pak znamená „řemeslník“ nebo „mistr“. Celý termín tedy odkazuje na řemeslníka, který provádí střední fázi broušení při výrobě nožů.

Tradice výroby japonských nožů sahá stovky let do minulosti a zahrnuje mnoho specializovaných řemeslníků, kteří se podílejí na různých fázích výrobního procesu. Nakaoroshi gyosha je jedním z těchto specialistů, jehož dovednosti jsou zásadní pro kvalitu a výkon výsledného nože.

Využití slova Nakaoroshi gyosha

Termín nakaoroshi gyosha se používá téměř výhradně v kontextu tradiční japonské výroby nožů. Označuje zkušeného řemeslka, který má na starosti broušení a tvarování čepele nože po jejím vykování kovářem a před finálním dokončením a leštěním.

Nakaoroshi gyosha používá při své práci různé typy brusných kamenů s postupně se snižující zrnitostí, aby dosáhl požadovaného tvaru a hrubosti povrchu čepele. Tato fáze výroby je kritická pro výslednou geometrii, symetrii a celkovou kvalitu nože.

Kanji (Kanži) slova Nakaoroshi gyosha

Termín nakaoroshi gyosha se v japonštině zapisuje pomocí následujících kanži (čínských znaků):

  • 中 (naka) – střední, prostřední
  • 卸 (oroshi) – brousit, snižovat
  • 業者 (gyosha) – řemeslník, mistr

Celý výraz se tedy zapíše jako 中卸業者.

Významově podobná slova

V japonské terminologii související s výrobou nožů existuje několik dalších výrazů, které označují různé specializované řemeslníky:

  1. Kajiya (鍛冶屋) – kovář, který vyrábí čepel nože z surové oceli.
  2. Togishi (研ぎ師) – brusič, který provádí finální broušení a leštění čepele.
  3. Sayashi (鞘師) – řemeslník, který vyrábí pochvy (saya) pro nože.
  4. Tsukamaki-shi柄巻き師) – řemeslník, který obaluje rukojeť nože (tsuka) kůží nebo textilií pro zlepšení úchopu.

Všechny tyto specializované profese hrají důležitou roli v tradiční výrobě japonských nožů a přispívají k jejich proslulé kvalitě a kráse. Nakaoroshi gyosha je jedním z klíčových článků tohoto řetězce, který svými dovednostmi a zkušenostmi významně ovlivňuje výsledné vlastnosti a výkon nože.

« Zpět na slovník pojmů