Taishō

Období Taishō v Japonsku, trvající od roku 1912 do roku 1926, je charakteristické významnými společenskými, politickými a kulturními změnami. Po éře Meidži, která byla zaměřena na modernizaci a industrializaci země, přineslo období Taishō větší politickou liberalizaci a pohyb směrem k demokratičtějšímu systému. V této době došlo k rozšíření volebního práva mužů, což vedlo k větší politické participaci a postupnému rozvoji parlamentního systému. Kulturně bylo toto období ovlivněno zvýšeným zájmem o západní myšlenky a umění, což vedlo k rozkvětu literatury, umění a vzdělání. Toto období je také známé jako „Taishō demokracie“ díky pokroku v oblasti občanských svobod a politického vyjádření.

Význam slova Taishō

Slovo „Taishō“ má v japonském jazyce a kultuře zásadní význam. Překládá se jako „velký správce“ nebo „velký generál“, což odkazuje na vůdčí a řídící roli. Historicky bylo toto slovo používáno jako titul pro císaře během období Taishō, které trvalo od roku 1912 do roku 1926. Toto období bylo charakteristické významnými politickými a sociálními změnami, které formovaly moderní Japonsko.

Překlad a historie slova Taishō

Slovo „Taishō“ se skládá ze dvou kanji: „大“ (tai), což znamená „velký“, a „将“ (shō), což znamená „generál“ nebo „velitel“. Historicky byl tento termín spojen s obdobím vlády císaře Taishō, Yoshihito, který nastoupil na trůn po období Meiji, během kterého Japonsko prošlo zásadní modernizací a začleněním do světového dění. Období Taishō je často vnímáno jako doba, kdy se Japonsko začalo více otevírat demokratickým ideálům, což vedlo k rozvoji parlamentního systému a větší politické svobody.

Využití slova Taishō

Slovo „Taishō“ se v současnosti používá převážně v historickém kontextu, kdy odkazuje na specifické období v japonské historii. Mimo to může být použito v různých kulturních a uměleckých dílech, které se snaží evokovat atmosféru této éry. V běžném jazyce se slovo vyskytuje méně často, ale může být použito pro označení něčeho tradičního nebo historicky významného.

Kanji (Kanži) slova Taishō

Kanji „大“ a „将“ jsou oba běžně používané znaky v japonském písmu. „大“ je jedním z nejzákladnějších kanji a často se objevuje v slovech, která vyjadřují velikost nebo důležitost, jako je „大きい“ (ookii – velký). „将“ je méně běžné kanji, které se vyskytuje hlavně ve slovech spojených s vojenským nebo vůdcovským postavením, jako je „将軍“ (shōgun – generál).

Významově podobná slova

Slova podobná „Taishō“ v japonském jazyce zahrnují „昭和“ (Shōwa), což je název dalšího historického období v Japonsku, nebo „平成“ (Heisei), což je název období, které následovalo po Shōwa. Tyto termíny také odkazují na specifické éry v japonské historii a jsou spojeny s vládami konkrétních císařů. Každé z těchto slov má svůj vlastní unikátní kontext a význam, ale všechny sdílejí společný prvek označení historických období podle jména císaře, který v té době vládl.

« Zpět na slovník pojmů