Wakizashi

Wakizashi je krátký japonský meč, který byl v minulosti často nošen samuraji spolu s delším mečem katanou. Délka čepele wakizashi se pohybuje obvykle mezi 30 až 60 cm. Tento meč sloužil jako záložní zbraň v boji a také k rituální sebevraždě zvané seppuku. Wakizashi bylo možné nosit i v interiérech a budovách, kde bylo nošení katany zakázáno. Meč se nosil zasunutý za opaskem ostřím nahoru, což umožňovalo rychlé tasení. Wakizashi bylo vyráběno stejnými technikami jako katana a představovalo nedílnou součást výbavy samurajů po mnoho staletí japonské historie.

Význam slova Wakizashi

Wakizashi je japonský termín pro krátký meč, který byl tradičně nošen samuraji společně s delším mečem katana. Wakizashi měl čepel dlouhou obvykle mezi 30 a 60 centimetry a sloužil jako záložní zbraň a také k rituální sebevraždě zvané seppuku.

Překlad a historie slova Wakizashi

Slovo „wakizashi“ se skládá ze dvou částí: „waki“ znamená bok nebo pás a „zashi“ je odvozenina od slova „sasu“, což znamená nést nebo připevnit. Volně přeloženo tedy wakizashi znamená „meč nošený na boku“.

Historie wakizashi sahá do období Muromachi (1336-1573), kdy se staly běžnou součástí výzbroje samurajů. V období Edo (1603-1868) bylo nošení wakizashi společně s katanou kodifikováno jako privilegium samurajské třídy a tento pár mečů se stal symbolem jejich společenského postavení.

Využití slova Wakizashi

V současnosti se termín wakizashi používá především v historickém kontextu při popisu tradičních japonských zbraní a samurajské kultury. Wakizashi se také často vyskytují v populární kultuře, jako jsou filmy, anime a videohry s tematikou feudálního Japonska.

Kromě toho se repliky wakizashi vyrábějí pro sběratelské a dekorativní účely. Některé školy japonských bojových umění také používají wakizashi při nácviku tradičních technik.

Kanji (Kanži) slova Wakizashi

Slovo wakizashi se v japonštině píše pomocí dvou kanži znaků: 脇差. První znak, 脇 (waki), znamená bok nebo strana. Druhý znak, 差 (zashi), znamená vložit, vstrčit nebo nést.

Znalost kanži je důležitá pro pochopení původu a významu japonských slov. Kanži často poskytují vhled do historie a kulturního kontextu daného termínu.

Významově podobná slova

Existuje několik japonských slov, která jsou významově podobná termínu wakizashi:

  1. Tantō: Velmi krátký meč nebo dýka s čepelí kratší než 30 centimetrů.
  2. Kodachi: Meč s délkou čepele mezi katanou a wakizashi, obvykle kolem 60 centimetrů.
  3. Chiisagatana: Doslova „malá katana“, další termín pro wakizashi.
  4. Shōtō: Obecný termín pro krátké meče, včetně wakizashi a tantō.
  5. Ninjatō: Meč, který údajně používali ninjové, často zobrazovaný jako rovný meč podobné velikosti jako wakizashi, ačkoli jeho historická autenticita je sporná.

Znalost těchto souvisejících termínů pomáhá lépe pochopit rozmanitost a hierarchii japonských mečů a jejich místo v samurajské kultuře.

Wakizashi, ačkoli méně známý než katana, hrál důležitou roli v historii japonského šermu a dodnes zůstává fascinujícím aspektem samurajské tradice. Jeho význam přesahuje pouhou funkci zbraně a odráží hluboké kulturní a společenské hodnoty feudálního Japonska.

« Zpět na slovník pojmů