Způsoby broušení

Broušení je metoda obrábění, při které se materiál ubírá tvrdým brusivem. Broušení se používá k dosažení různých cílů, například k odstranění nerovností, k dosažení hladkého povrchu, k ostření nástrojů nebo k dělení materiálu.

Existuje mnoho různých způsobů broušení, které se liší podle typu brusiva, tvaru brusného nástroje a způsobu jeho pohybu.

Mezi základní způsoby broušení patří:
Broušení rotačním kotoučem je nejběžnější způsob broušení. Rotační kotouč může mít různé tvary a velikosti a je vyroben z různých materiálů, například z karbidu wolframu, oxidu hlinitého nebo keramiky. Broušení rotačním kotoučem se používá k broušení ploch, hran, kružnic a dalších tvarů.

Příklady použití způsobu broušení rotačním kotoučem:
Broušení plochých součástí, jako jsou plechy nebo kovové profily.
Broušení hran a okrajů, například na nástrojích nebo součástech.
Broušení kružnic, například na diskových brzdách nebo ložiskách.
Broušení pásem se používá k broušení plochých součástí. Brousný pás je vyroben z brusiva, které je spojeno pojivotem. Brousný pás se pohybuje po povrchu obrobku a odstraňuje materiál.

Příklady použití způsobu broušení pásem:
Broušení kovových plechů.
Broušení dřeva.
Broušení plastů.
Broušení brusivem v prášku se používá k broušení obtížně přístupných míst nebo k dosažení velmi hladkého povrchu. Brusivo v prášku se nanáší na povrch obrobku a poté se odstraňuje pomocí tlakového vzduchu nebo vody.

Příklady použití způsobu broušení brusivem v prášku:
Broušení vnitřních ploch, například v motorech nebo převodovkách.
Broušení povrchů, které mají být leštěny.
Ruční broušení se používá k broušení malých nebo detailních součástí. Brousný nástroj se pohybuje po povrchu obrobku ručně.

Příklady použití způsobu ručního broušení:
Broušení nástrojů.
Broušení uměleckých předmětů.
Broušení drobných součástek.
Výběr způsobu broušení závisí na typu materiálu, který se má brousit, na požadovaném výsledku a na dostupných nástrojích.

« Zpět na slovník pojmů