Hira-zukuri

Obsah příspěvku

Hira-zukuri je japonský termín používaný v kontextu výroby nožů, který označuje specifický styl broušení čepele, při němž je celá plocha čepele rovnoměrně vybroušena do jedné roviny bez jakýchkoliv nerovností nebo prohlubní. Tento styl broušení, jehož název se skládá ze slov „hira“ (plocha, rovina) a „zukuri“ (tvorba, výroba), vytváří velmi ostré a precizní ostří ideální pro jemné krájení a plátky. Technika Hira-zukuri vyžaduje velkou zručnost a zkušenosti a nejčastěji se používá u japonských nožů určených pro precizní krájení, jako jsou nože na sashimi (yanagiba) nebo nože na zeleninu (usuba). V japonské terminologii výroby nožů existují i další termíny popisující různé styly broušení čepele, například „Shinogi-zukuri“ nebo „Hamaguri-ba“.

Význam slova Hira-zukuri (v kontextu výroby nožů)

Hira-zukuri je japonský termín, který se používá v kontextu výroby nožů. Označuje specifický styl broušení čepele, při kterém je celá plocha čepele rovnoměrně vybroušena do jedné roviny. Tento styl broušení vytváří rovnou a hladkou plochu čepele bez jakýchkoliv nerovností nebo prohlubní. Výsledkem je nůž s velmi ostrým a precizním ostřím, které je ideální pro jemné krájení a plátky.

Překlad a historie slova Hira-zukuri (v kontextu výroby nožů)

Slovo Hira-zukuri se skládá ze dvou částí: „Hira“ znamená v japonštině „plocha“ nebo „rovina“, zatímco „zukuri“ označuje „tvorbu“ nebo „výrobu“. Doslovný překlad Hira-zukuri by tedy byl „vytvoření plochy“ nebo „výroba roviny“. Tento termín se používá v japonské tradici výroby nožů již po staletí a odkazuje na specifickou techniku broušení čepele, která byla vyvinuta japonskými mistry nožíři. Tato technika vyžaduje velkou zručnost a zkušenosti, protože dosáhnout dokonale rovné plochy čepele je velmi náročné.

Využití slova Hira-zuri (v kontextu výroby nožů)

Styl broušení Hira-zukuri se nejčastěji používá u japonských nožů určených pro precizní krájení, jako jsou například nože na sashimi (yanagiba) nebo nože na zeleninu (usuba). Rovná plocha čepele umožňuje provádět velmi jemné a přesné řezy, což je nezbytné pro přípravu syrových ryb nebo pro dekorativní krájení zeleniny. Nože s Hira-zukuri broušením jsou také oblíbené mezi profesionálními šéfkuchaři, kteří ocení jejich schopnost vytvářet dokonale rovnoměrné plátky a kousky.

Kanji (Kanži) slova Hira-zukuri

V japonštině se slovo Hira-zukuri píše pomocí dvou kanži znaků: 平 (hira) a 造 (zukuri). První znak 平 znamená „plocha“, „rovina“ nebo „hladký“, zatímco druhý znak 造 označuje „tvorbu“, „výrobu“ nebo „konstrukci“. Kombinace těchto dvou znaků vytváří slovo, které popisuje specifický proces výroby nožů s rovnou plochou čepele.

Významově podobná slova (v kontextu výroby nožů)

V japonské terminologii výroby nožů existuje několik dalších slov, která popisují různé styly broušení čepele. Například termín „Shinogi-zukuri“ označuje styl broušení, při kterém je čepel rozdělena na dvě části: horní část (shinogi) a spodní část (ji). Další termín „Hamaguri-ba“ popisuje čepel ve tvaru lastury, která je na jedné straně vybroušena do konvexního tvaru. Všechny tyto termíny odkazují na specifické techniky broušení, které japonští nožíři používají k vytvoření nožů s jedinečnými vlastnostmi a charakteristikami.

« Zpět na slovník pojmů
Sdílejte tento příspěvek

Další příspěvky