Shinogi

Shinogi, neboli hřbet čepele nože, je klíčovým prvkem v designu tradičních japonských mečů a nožů. Tato část čepele je zásadní pro celkovou strukturu a funkčnost nože. Hřbet čepele je obvykle silnější než ostří, což noži dodává potřebnou pevnost a zároveň umožňuje, aby ostří bylo dostatečně tenké a ostré pro precizní řezání. U různých typů nožů se může shinogi lišit svou šířkou a tvarováním, což ovlivňuje jak výkon nože, tak i jeho estetický vzhled. Správné navržení shinogi je umění, které vyžaduje hluboké znalosti a zkušenosti, protože každý detail na čepeli má svůj účel a význam.

Význam slova Shinogi

Shinogi je japonský termín, který se používá v souvislosti s konstrukcí a designem tradičních japonských nožů. Označuje linii nebo hřeben, který odděluje hlavní plochu čepele (jihada) od sekundární plochy (urasuki). Tato linie probíhá podél celé délky čepele a vytváří charakteristický tvar japonských nožů.

Správně provedená shinogi linie dodává noži nejen estetickou hodnotu, ale také přispívá k jeho celkové funkčnosti a výkonu. Pomáhá snižovat tření při krájení a usnadňuje hladký průchod nože krájeným materiálem.

Překlad a historie slova Shinogi

Doslovný překlad slova „shinogi“ z japonštiny je „hřeben“ nebo „hřbet“. Tento výraz se používá nejen v kontextu nožů, ale také v jiných oblastech, například v architektuře, kde označuje hřeben střechy.

Historie použití termínu shinogi v souvislosti s noži sahá až do období Kamakura (1185-1333) a Muromachi (1336-1573), kdy se v Japonsku začaly vyrábět první nože s charakteristickým designem, včetně shinogi linie. Tyto nože byly původně určeny především pro válečníky a samurajskou třídu, ale postupem času se rozšířily i mezi běžné obyvatelstvo a staly se nepostradatelnou součástí japonské kuchyně.

Využití slova Shinogi

Slovo shinogi se nejčastěji používá v diskuzích o japonských nožích, zejména těch tradičních, jako jsou yanagiba, deba, usuba a další. Při popisování a hodnocení nožů se často zmiňuje provedení a kvalita shinogi linie, která je jedním z klíčových faktorů určujících celkovou kvalitu a hodnotu nože.

Shinogi linie také hraje důležitou roli při údržbě a ostření japonských nožů. Nožíři a uživatelé musí dbát na to, aby při broušení zachovali správný tvar a geometrii shinogi linie, což vyžaduje zkušenosti a preciznost.

Kanji (Kanži) slova Shinogi

V japonštině se slovo shinogi zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 鎬 (shi-no-gi). První znak 鎬 se skládá z radikálu 金 (kov) a fonetické části 呉 (go), což odkazuje na kovovou povahu nožů. Druhý znak se v běžných fontech nezobrazuje, ale představuje zvukovou složku slova.

Významově podobná slova

V japonské terminologii týkající se nožů existuje několik dalších slov, která jsou významově podobná nebo souvisejí se slovem shinogi:

  1. Jihada (地肌) – hlavní plocha čepele nože, která se nachází nad shinogi linií.
  2. Urasuki (浦透き) – sekundární plocha čepele, která se nachází pod shinogi linií a je často konkávní.
  3. Hira (平) – rovná část čepele mezi ostřím a shinogi linií.
  4. Mune (棟) – hřbet nože, který se nachází na protější straně ostří.
  5. Kissaki (切先) – špička nože, kde se setkává ostří a hřbet.

Všechny tyto termíny se používají při popisování a diskutování o designu, konstrukci a kvalitě japonských nožů. Znalost těchto pojmů je důležitá pro každého, kdo se zajímá o tradiční japonské nožířství a chce proniknout hlouběji do tohoto fascinujícího řemesla.

« Zpět na slovník pojmů