Niku

Niku je japonský výraz pro maso. V kontextu japonské kuchyně se tento termín nejčastěji používá pro hovězí maso, ale může označovat i jiné druhy masa, jako je vepřové, drůbeží nebo zvěřina. Japonská kuchyně klade velký důraz na kvalitu a čerstvost surovin, a to platí i pro maso. Při přípravě pokrmů se často používají specifické části zvířete a maso se krájí na tenké plátky vhodné pro rychlou tepelnou úpravu, jako je grilování nebo vaření ve vývaru. Niku je nedílnou součástí mnoha tradičních japonských jídel, jako je sukiyaki, shabushabu nebo yakiniku.

Význam slova Niku

Niku je japonské slovo, které v překladu znamená „maso“. Toto slovo se používá pro označení masa jako potraviny, ale také může odkazovat na svalovou tkáň živých organismů. V japonské kuchyni je maso důležitou součástí jídelníčku a existuje mnoho různých druhů masa, které se používají v tradičních i moderních pokrmech.

Překlad a historie slova Niku

Slovo Niku se skládá ze dvou kanži znaků: 肉 (čteno jako „niku“) a 肉 (také čteno jako „niku“). První znak reprezentuje maso jako potravu, zatímco druhý znak odkazuje na svalovou tkáň. Toto slovo má své kořeny v čínštině, odkud bylo převzato do japonštiny spolu s mnoha dalšími slovy a znaky.

Konzumace masa má v Japonsku dlouhou historii, i když v určitých obdobích byla omezena z náboženských a kulturních důvodů. Například v období Edo (1603-1868) bylo konzumování masa oficiálně zakázáno, protože buddhismus, který byl v té době dominantním náboženstvím, podporoval vegetariánství. Nicméně, i během tohoto období lidé stále jedli maso, zejména zvěřinu a drůbež.

Využití slova Niku

Slovo Niku se používá v mnoha různých kontextech v japonské kuchyni a kultuře. Některé z nejběžnějších použití zahrnují

  1. Označení různých druhů masa: Niku se používá v kombinaci s dalšími slovy k označení specifických typů masa. Například, „gyū-niku“ znamená hovězí maso, „buta-niku“ znamená vepřové maso a „tori-niku“ znamená kuřecí maso.
  2. V názvech pokrmů: Mnoho tradičních i moderních japonských pokrmů obsahuje slovo Niku ve svém názvu, což naznačuje, že maso je hlavní složkou daného jídla. Příklady zahrnují „nikujaga“ (dušené maso a brambory), „nikuman“ (masové knedlíčky) a „yakiniku“ (grilované maso).
  3. V kontextu anatomie: Niku se také používá v lékařské a vědecké terminologii pro označení svalové tkáně lidí a zvířat.

Kanji (Kanži) slova Niku

Jak již bylo zmíněno, slovo Niku se skládá ze dvou kanži znaků: 肉. Tyto znaky mají následující významy a původ:

  • První znak 肉 představuje maso jako potravu a skládá se z radikálu 月 (čteno jako „tsuki“, znamená „maso“) a fonému 内 (čteno jako „nai“, znamená „uvnitř“).
  • Druhý znak 肉 reprezentuje svalovou tkáň a má stejnou strukturu jako první znak.

Oba znaky se vyslovují stejně (Niku) a mají podobný význam, ale jejich použití se může lišit v závislosti na kontextu.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která mají podobný význam jako Niku nebo se vztahují k masu:

  1. Oniku (お肉): Zdvořilejší verze slova Niku, která se často používá v restauracích nebo při formálních příležitostech.
  2. Shokuniku (食肉): Kombinace slov „shoku“ (jíst) a „niku“ (maso), což znamená „maso pro konzumaci“.
  3. Akamiku (赤身): Doslova znamená „červené maso“ a odkazuje na libové maso s nízkým obsahem tuku, jako je hovězí nebo zvěřina.
  4. Shiromiku (白身): Doslova znamená „bílé maso“ a odkazuje na drůbeží a rybí maso, které má světlejší barvu než červené maso.
  5. Chikumiku (畜肉): Kombinace slov „chiku“ (dobytek) a „niku“ (maso), což znamená „maso z hospodářských zvířat“, jako je hovězí, vepřové a drůbeží.

Tato slova se často používají v kombinaci s Niku nebo samostatně v závislosti na kontextu a požadované úrovni specifičnosti při diskusi o mase v japonštině.

« Zpět na slovník pojmů