Saki

Saki je japonský termín, který označuje špičku nože, tedy část čepele, která je nejvzdálenější od rukojeti. Tvar a provedení saki se u různých typů japonských nožů liší v závislosti na jejich zamýšleném použití a stylu krájení. Některé nože, jako například yanagiba nebo sujihiki, mají dlouhou a štíhlou saki, která umožňuje precizní krájení a filetování. Jiné nože, jako jsou nakiri nebo usuba, mají spíše čtvercovou nebo zakulacenou saki, která je vhodná pro sekání a krájení zeleniny. Správně tvarovaná a udržovaná saki je klíčová pro celkovou funkčnost a výkon nože, protože se významně podílí na přesnosti a čistotě řezu.Při používání a údržbě japonských nožů je důležité věnovat zvláštní pozornost saki, protože je to část čepele, která je nejvíce náchylná k poškození nebo zlomení. Je třeba dbát na to, aby se špička nože nepoužívala k páčení, sekání tvrdých předmětů nebo k jiným nevhodným účelům, které by mohly vést k jejímu poškození. Při broušení nože je také nutné věnovat saki náležitou péči a ujistit se, že je správně tvarovaná a zarovnaná s ostatními částmi čepele. Správná údržba a opatrné zacházení pomohou zachovat funkčnost a trvanlivost saki a celého nože po mnoho let.

Význam slova Saki (v kontextu špičky nože)

Saki je japonský termín, který v kontextu nožířství označuje špičku čepele nože. Tato část nože hraje klíčovou roli při provádění přesných a detailních řezů, zejména při krájení tenkých plátků, filetování a dekorativním vyřezávání. U kvalitních japonských nožů je saki pečlivě tvarována a broušena do ostrého hrotu, který umožňuje snadné proniknutí do krájených surovin a zajišťuje čisté a precizní řezy.

Tvar a provedení saki se u různých typů japonských nožů liší v závislosti na jejich zamýšleném použití a stylu krájení. Například nože určené pro krájení sashimi (yanagiba) mají dlouhou a štíhlou saki, která umožňuje vytváření tenkých a rovnoměrných plátků syrových ryb. Naopak nože na zeleninu (nakiri) mají často širší a robustnější saki, která je vhodná pro sekání a krájení různých druhů zeleniny.

Překlad a historie slova Saki (v kontextu špičky nože)

Slovo „saki“ (先) v japonštině doslova znamená „špička“, „hrot“ nebo „konec“. V kontextu nožířství se tento termín používá pro označení nejvzdálenější části čepele od rukojeti, tedy špičky nože.

Použití slova „saki“ v souvislosti s noži má v Japonsku dlouhou historii, která sahá až do období, kdy se začaly vyrábět první samurajské meče. Již tehdy byla saki považována za jednu z nejdůležitějších částí čepele, která vyžadovala zvláštní pozornost a preciznost při tvarování a broušení. Tyto tradiční techniky a přístupy se později přenesly i do výroby kuchyňských nožů a dodnes jsou nedílnou součástí japonského nožířského umění.

Využití slova Saki (v kontextu špičky nože)

V japonské kuchyni má saki nože nezastupitelnou úlohu při přípravě mnoha tradičních pokrmů. Špička nože se používá pro jemné krájení a filetování syrových ryb na sashimi, kde je kladen důraz na preciznost a estetiku každého plátku. Saki také umožňuje vytváření dekorativních prvků, jako jsou tenké proužky zeleniny nebo ozdobné vyřezávání do ovoce a zeleniny.

Kromě praktického využití má saki i symbolický význam. V japonské kultuře je špička nože často spojována s představou ostrosti, preciznosti a dokonalosti. Pečlivě tvarovaná a nabroušená saki je považována za odraz zručnosti a umění nožíře, který nůž vyrobil. Kvalita provedení saki tak do značné míry určuje celkovou hodnotu a prestiž daného nože.

Kanji (Kanži) slova Saki

Slovo „saki“ se v japonštině zapisuje pomocí znaku 先, který patří mezi kanži (čínské znaky používané v japonském písmu). Tento znak se skládá ze dvou částí – horní část představuje „bod“ nebo „špičku“, zatímco spodní část znázorňuje „nohu“ nebo „krok“. Dohromady tak tento znak vyjadřuje představu něčeho, co je v přední části, na špici nebo na čele.

Znak 先 se v japonštině používá nejen ve významu „špička nože“, ale také v řadě dalších slov a výrazů, například:

 • 先生 (sensei) – učitel, mistr
 • 先月 (sengetsu) – minulý měsíc
 • 先週 (senshū) – minulý týden
 • 先頭 (sentō) – čelo, přední část
 • 先端 (sentan) – špička, hrot

Významově podobná slova (v kontextu špičky nože)

V japonštině existuje několik dalších slov, která se vztahují ke špičce nože nebo k podobným částem čepele:

 • Kissaki (切先) – označuje špičku čepele nože, podobně jako saki. Tento termín se často používá v souvislosti s tradičními japonskými noži a meči.
 • Fukura (腹) – označuje břicho čepele, tedy část mezi ostřím a hřbetem nože. Tvar a tloušťka fukury ovlivňují celkové vyvážení a ovladatelnost nože.
 • Shinogi (鎬) – označuje linii nebo hřbet na boku čepele, který odděluje hlavní plochu čepele od sekundárního zkosení. Shinogi přispívá k pevnosti a stabilitě čepele při krájení.
 • Hamon (刃文) – označuje vzor na ostří japonských nožů, který vzniká během procesu diferenčního kalení čepele. Hamon je nejen estetickým prvkem, ale také odráží kvalitu a zručnost nožíře.

Tato slova společně s termínem „saki“ tvoří základní slovník japonského nožířství a jsou důležitá pro porozumění konstrukci a vlastnostem japonských nožů.

Časté otázky pro japonský výraz Saki

 • U jakých nožů používáme výraz Saki?

  Jedná se o špičku čepele nože. nezáleží na tom, zda se jedná o zakulacenou nebo „ostrou“ špičku. bavíme se tedy téměř o všech nožích, které nemají čepel useknutou, to znamená bez špičky.

« Zpět na slovník pojmů