Yokote

Yokote je specifická část na čepeli tradičních japonských nožů, jako jsou katany nebo wakizashi, kde dochází ke změně úhlu broušení. Tato linie odděluje břit od špičky nože a je často viditelná jako jasně definovaná vodorovná nebo mírně zkosená linie. Yokote má klíčový význam pro estetiku nože, ale také pro jeho funkčnost, protože umožňuje špičce nože být ostřejší a zároveň udržuje zbytek čepele robustní a odolný. Správné provedení yokote vyžaduje značnou zručnost a přesnost, což odráží mistrovství a kvalitu zpracování nože.

Význam slova Yokote

Yokote je japonský termín, který se používá v souvislosti s nožířstvím a označuje specifickou část čepele nože. Konkrétně se jedná o přechod mezi ostřím a hřbetem čepele, tedy místo, kde se čepel začíná zužovat směrem k hrotu. Tato část nože hraje důležitou roli v celkové geometrii a výkonnosti nože, protože ovlivňuje jeho řezné vlastnosti, ovladatelnost a schopnost pronikat krájeným materiálem.

Překlad a historie slova Yokote

Slovo „yokote“ se skládá ze dvou částí: „yoko“, což znamená „strana“ nebo „boční“, a „te“, které lze přeložit jako „ruka“ nebo „část“. Doslovný překlad by tedy mohl znít něco jako „boční část“ nebo „postranní část“. Tento termín se v japonském nožířství používá již po staletí a jeho přesný původ není zcela jasný. Nicméně, jeho význam a důležitost v konstrukci nožů jsou uznávány a předávány z generace na generaci nožířských mistrů.

Využití slova Yokote

Termín yokote se nejčastěji používá v diskuzích o designu a výrobě japonských nožů, zejména těch tradičních, jako jsou například nože na sushi (yanagiba), nože na filetování (deba) nebo univerzální nože (santoku). Nožíři a znalci nožů často diskutují o tvarování a provedení yokote u různých typů nožů, protože tato část čepele má významný vliv na celkovou funkčnost a estetiku nože.

Správně tvarovaná yokote může zlepšit řezné vlastnosti nože tím, že snižuje tření a odpor při krájení. Zároveň také přispívá k celkové pevnosti a odolnosti čepele, protože funguje jako přechodová zóna mezi silnějším hřbetem a tenčím ostřím. V neposlední řadě má yokote také estetickou hodnotu, protože její tvarování a provedení může být známkou zručnosti a um nožířského mistra.

Kanji (Kanži) slova Yokote

V japonštině se slovo yokote zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 横手. První znak, 横 (yoko), nese význam „boční“, „postranní“ nebo „horizontální“. Druhý znak, 手 (te), znamená „ruka“ nebo „část“. Společně tyto znaky vytváří slovo, které popisuje boční část nože, tedy yokote.

Významově podobná slova

V japonském nožířství existuje několik dalších termínů, které se vztahují k různým částem nože a mohou být významově podobné slovu yokote. Například:

  1. Shinogi: Označuje hřbet čepele, tedy neostrou část nože naproti ostří.
  2. Kissaki: Popisuje hrot nože, tedy část čepele, která je nejvíce vzdálená od rukojeti.
  3. Mune: Odnosi se k horní části hřbetu čepele, která je často zaoblená nebo zúžená.
  4. Hira: Označuje ploché části čepele mezi hřbetem a ostřím.

Všechny tyto termíny, včetně yokote, jsou důležité pro popis a pochopení konstrukce a geometrie japonských nožů. Jejich znalost je nezbytná pro nožíře, znalce i nadšence, kteří se zajímají o tradiční japonské nožířské umění.

« Zpět na slovník pojmů