Bohi

Drážka na čepeli nože, známá také jako fuller, je specifický prvek, který můžeme najít na některých typech nožů. Tato drážka má praktický účel: snižuje hmotnost nože bez ztráty jeho strukturální integrity. Výsledkem je lehčí nůž, který je stále dostatečně pevný a odolný pro běžné použití. Drážka efektivně odstraňuje materiál z čepele, což znamená, že nůž je méně náročný na materiál a snazší na manipulaci, což je zvláště ceněno v situacích, kde je potřeba rychlé a přesné použití nože. Tento designový prvek tedy přináší nejen estetické, ale především funkční výhody.

Význam slova Bohi

Bohi je japonský termín, který se používá v souvislosti s noži a jejich konstrukcí. Označuje specifický typ drážky nebo žlábku, který se nachází na čepeli nože a probíhá podél hřbetu čepele. Tato drážka má několik funkcí a významů, které ovlivňují celkový výkon a vlastnosti nože.

Překlad a historie slova Bohi

Slovo „bohi“ se skládá ze dvou částí: „bo“ znamená „drážka“ nebo „žlábek“ a „hi“ znamená „linie“ nebo „rýha“. Doslovný překlad tohoto termínu by tedy mohl být „drážková linie“ nebo „žlábková rýha“. Tento termín se používá v japonské nožířské terminologii již po staletí a jeho původ sahá až do období, kdy se v Japonsku začaly vyrábět první kvalitní nože.

Využití slova Bohi

Bohi drážka na noži má několik praktických využití:

  1. Snižuje tření: Drážka snižuje kontaktní plochu mezi čepelí a krájený materiálem, což vede ke snížení tření a lepšímu průniku nože.
  2. Zabraňuje přilnutí: Bohi pomáhá zabránit přilnutí krájených potravin k čepeli, což usnadňuje krájení a zlepšuje celkový výkon nože.
  3. Snižuje hmotnost: Odstraněním části materiálu z čepele pomocí bohi drážky se snižuje celková hmotnost nože, což může zlepšit jeho ovladatelnost a rovnováhu.
  4. Estetická hodnota: Bohi drážka dodává noži jedinečný a atraktivní vzhled, což z něj činí nejen funkční nástroj, ale také krásný předmět.

Kanji (Kanži) slova Bohi

Slovo „bohi“ se v japonštině píše pomocí dvou kanži znaků: 帽 (bó) a 樋 (hi). První znak 帽 představuje pokrývku hlavy nebo čepici, což může symbolizovat vrchní část čepele nože. Druhý znak 樋 znázorňuje žlab nebo koryto, což odkazuje na drážku vytvořenou na čepeli.

Významově podobná slova

V japonské nožířské terminologii existuje několik dalších slov, která jsou významově podobná termínu bohi:

  1. Shinogi: Označuje linii nebo hřeben na čepeli nože, který odděluje hlavní plochu čepele od sekundární plochy (často nazývané „tsura“).
  2. Kiriba: Popisuje styl broušení čepele, při kterém se vytváří rovná linie podél ostří, podobně jako u nožů typu nakiri.
  3. Urasuki: Odnáší se k konkávnímu vybroušení na zadní straně čepele, které napomáhá snížení tření a zlepšení řezných vlastností nože.

Ačkoli tato slova popisují různé aspekty konstrukce a designu nožů, všechna se vztahují k technikám a prvkům, které mají za cíl zlepšit výkon, ovladatelnost a estetiku japonských nožů.

Bohi drážka je důležitým a charakteristickým znakem mnoha japonských nožů. Její přítomnost na čepeli nejen zlepšuje funkčnost a výkon nože, ale také mu dodává jedinečný a atraktivní vzhled. Pochopení významu a využití bohi drážky může uživatelům pomoci při výběru a používání japonských nožů, stejně jako ocenit um a řemeslné zpracování, které se za jejich výrobou skrývá.

« Zpět na slovník pojmů