Kataba

Význam slova Kataba

Kataba je japonský termín, který se používá v souvislosti s noži a jejich konstrukcí. Konkrétně se vztahuje k asymetrickému tvaru čepele, kdy je jedna strana výrazně plošší než druhá. Tato asymetrie vytváří jedinečný profil čepele, který je charakteristický pro některé typy japonských nožů, zejména pro sushi a sashimi nože.

Překlad a historie slova Kataba

Slovo „kataba“ se skládá ze dvou částí: „kata“, což znamená „jedna strana“ nebo „jednostranný“, a „ba“, což odkazuje na „list“ nebo „čepel“. Doslovný překlad by tedy mohl znít jako „jednostranná čepel“. Tento termín má své kořeny v dlouhé historii japonského nožířství, které klade velký důraz na specializaci a přizpůsobení nástrojů jejich specifickému účelu.

Využití slova Kataba

Kataba profil čepele je obzvláště užitečný pro určité techniky krájení, jako je například tenké krájení syrových ryb pro sushi a sashimi. Plošší strana čepele umožňuje snazší a přesnější krájení, zatímco zakřivená strana poskytuje dodatečnou oporu a stabilitu. Tento design také usnadňuje dosažení čistých a konzistentních řezů bez trhání nebo drcení jemných surovin.

Kromě sushi a sashimi nožů se kataba profil používá i u některých dalších typů japonských kuchyňských nožů, jako jsou například nakiri (nože na zeleninu) nebo usuba (tenké nože na zeleninu). V těchto případech asymetrický tvar čepele pomáhá při přesném a efektivním krájení, sekání a plátkovánírůzných ingrediencí.

Kanji (Kanži) slova Kataba

V japonštině se slovo „kataba“ zapisuje pomocí dvou kanži znaků: 片刃. První znak, 片 (kata), reprezentuje koncept jednostrannosti nebo asymetrie, zatímco druhý znak, 刃 (ha nebo yaiba), znamená ostří nebo čepel. Společně tyto znaky vizuálně vyjadřují podstatu asymetrického profilu čepele.

Významově podobná slova

Existuje několik dalších japonských termínů, které se vztahují k různým aspektům konstrukce a designu nožů, jež jsou významově podobné nebo souvisejí s konceptem kataba:

  1. Ryoba (両刃): Doslova „oboustranná čepel“, označuje symetrický profil čepele s rovnoměrným broušením na obou stranách.
  2. Shinogi (鎬): Odkazuje na hřbet čepele, který odděluje hlavní plochu čepele od sekundárního zkosení nebo fazetky.
  3. Kiriba (切刃): Doslova „řezná čepel“, tento termín se používá pro označení velmi ostrého a tenkého ostří, které je ideální pro přesné krájení.
  4. Hamaguriba (蛤刃): Pojmenováno podle tvaru lastury, tento termín popisuje specifický konkávní profil čepele, který se někdy používá u japonských nožů.
  5. Uraoshi (浦押): Označuje proces broušení a leštění zadní strany čepele, který je důležitý pro vytvoření ostrého a trvanlivého ostří.

Pochopení těchto termínů a jejich vztahu ke slovu kataba pomáhá ocenit komplexnost a nuance japonského umění výroby nožů. Každý aspekt designu čepele hraje roli ve funkčnosti, estetice a celkové kvalitě nástroje. Asymetrický profil kataba je jen jedním z mnoha prvků, které přispívají k výjimečnosti a proslulosti japonských nožů v kuchyních po celém světě.

« Zpět na slovník pojmů